. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, July 27, 2012

ప్రియా ఇప్పుడే కురిసిన వాన జల్లు మదిని దోచేసింది ..


ప్రియా ఇప్పుడే కురిసిన వాన జల్లు మదిని దోచేసింది ..
పరిసరాలని పులకరింప చేసిందిచెలి నీవు నా పక్కన ఉన్నంతగా
ప్రియా కలయికని తెలిపే ఊహలు నా మనసుకి కలిగించే పులకరింత లాగా...
వాన జల్లుకు తడిసన మట్టి వాసన గమ్మత్తుగ ఉందిచెలి
ప్రియా చేరువలో వెళ్తున్నప్పుడు గాలి వాసన కలిగించే మత్తులాగా...
చల్ల గాలులు, కారు మబ్బులులేని వెచ్చదనాన్ని,
రాని వెన్నెలని గుర్తు చేస్తున్నాయి ప్రియా...
చెలి దూరంగా వుందితన కలవరింత ప్రకృతి ఆస్వాదనని దూరం చేస్తుంది ప్రియా...
చెలీ రావే,వరాలీవే,వెతికా నిన్ను వీచే గాలుల్లోకన్నా నిన్ను కారు మబ్బుల్లో...
ప్రియా వెచ్చదనం ఏదని?నీ జ్ఞాపకాలతో కాలుతున్న జాబిల్లిని నేను
చెలి వెన్నెల రాదే అని?చెలీ రావే,వరాలీవే...