. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, July 13, 2012

ఓ రంగుల బంగరుచిలకా పలకవే..

ఓ రంగుల బంగరుచిలకా పలకవే...ఓ అల్లరి చూపుల రాజా ఏమని....నా మీదప్రేమే ఉందని..నామీద అలకే లాదనీ..పాత పాతల్లో కుడా మెలోడి హిట్సు ఉన్నాయి వాటిల్లో ఇదొకటి నాకు నచ్చిన పాట...మ్యూజిక్ పరంగా....పాట సాహిత్యంకూడా అద్బుతం...ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఉన్న పాటల్లో మీనింగ్ కొరవడుతుంది కాని పాట వింటుంటే హాయిగా అనిపిస్తుంది..తన ప్రియురాలిని ప్రియుడు బంగరు చిలుక తో పోల్చి పాడుకుంటాడు..ప్రిమురాలు తన ప్రియుడ్ని అల్లరి చూపుల రాజా అంటూ పిలవడం బాగుంది....మాటల్లొ చేతల్లొ కాదు పిలుపుల్లో కూడా అత్మాయతలున్నాయి అప్పటి రొజుల్లో అనటానికి ఈ పాట ఓ ఉదాహర గా చెప్పుకో వచ్చు..కదా ఈ పాటలో ప్రియురాలితో నామీది నివు అలుగ లేదు ఉందంతా ప్రేమే అని చెప్పే విదానం బాగుంది..ప్రియురాలు పలుకవా అనటం ఏమని అని ప్రియుడు అనటం నీ ప్రేమకోసం పంజరాన్ని దాటుకొని బందాలని విడిచి వచ్చనని ఎంత నిజయితీ గా చెబుతుందో కదా..?నిజంగా ప్రేమను ప్రేమించే వారి ప్రేమలో నిజాయితి ఉంటే ఇలా ఉంటుంది ఆ ప్రేమబాగుంది..అన్ని వదలి పెట్టుకొని నీమీద ఆశతో వచ్చాను అనటం లైను నిజంగా బాగుంది మేడలో ని చిలుకమ్మా మిద్దెలోని బుల్లెమ్మా ఉండే అందాల బొమ్మ ఈ నిరుపేదను వలచావెందుకే అనే లైను కుడా చాలా బాగుంది ఆఫీల్ మ్యూజిక్ లో కూడా చూపించారు నీచెరువలొ నీచేతులలో పులకించేటందుకే అని ప్రియురాలు సమాదానం..సన్నజాజి తీగ ఉంది తీగ మీద పూవుంది ఆ పువులోని నవ్వే నాదిలే..అని ప్రియుడి సమాదానం..కోటే తుమ్మెదొచ్చింది కొంటెతేనె కోరింది అందించే భాగ్యిం నాదిలే అనే చిన్ని పాటి శృగారం మేళవించిన పదాలు...ఈ కొండల్లో ఈ కోనల్లో మనకేదురే లేదులే...అంటూ సాగే ఈ పాట నిజంగా చాలా బాగుటుంది... ప్రేమలో నిజాయితీ...ప్రేమలో అభిమానం అన్నీ మేలవించిన అద్బుత మైన పాటా నాకు చాలా ఇష్టం మీకు చూడాలని ఉండా అయితే మీరు చూడండి