. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, July 16, 2012

ఇది నా మనసు డైరీ ప్రియా..


ఇది నా మనసు డైరీ ప్రియా..
చదవటానికి ప్రయత్నించు....
గుండెలో రగులుతున్న వేదనను అర్దం చేసుకో
అందరిలా నిన్ను టైపాస్ కోసం నిన్ను ఇష్టపడలేదు..
నేను వేరు అందరిలా ఆలోచించని
అందరిలాంటి వాడిని కాదు ప్రియా అందరీలా ఆలో చించలేను...
అందరిలాంటి వాడిని కాదు ప్రియా
నాదన్నది నాకే సొంతం అన్న కుంచిత మనస్తత్వంనాది
నీవు ఎవ్వరితో నాకన్నా ప్రేమగా మాట్లాడావంటే తట్టుకోలేను
నీ ప్రేమ నీ స్నేహం నీ కష్టం
నీ ఆనందం లో అన్నీ నేనవ్వాలనే అనుకుంటాను
పరిచయం అయింది మోదలు ప్రతి నిమిషం నీగురించే ఆలోచిస్తున్నా ప్రియా..
జరుగుతున్న విషయాలు అర్దం అవుతున్నా..
ఏముంది నాకు నీమీద అధికారం చలాయించడానికి కదా
అలాని నిన్ను బందిచను గుండేల్లో ఉన్నావు ..
గుట్టుగా నిన్ను చూసుకుంటాను ..
హాయిగా ఉండు ఆదరిస్తాను ..
నన్నూడి వెల్లకు ప్రియా ఇది నా చివరి కోరిక