. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, July 4, 2012

నన్ను మాట్లాడనివ్వు..ప్లీజ్


నన్ను మాట్లాడనివ్వు..ప్లీజ్
లోలోన అదిమిపెట్టుకున్న ఎన్నో ఆశలు ప్రియా
కన్నీటి సవ్వళ్ళను ఇప్పటికైనా నీ చెవిని తాకనివ్వు !చాలు...
నాబ్యాంతరంగంలో నీకు చెప్పాలనుకున్న విషయాలను బైటికి రానివ్వు
నా అంతరంగ విస్పోటనాల శబ్దాలను..ఒక్కసారి విను ప్రియా
మదిలొ..అర్మదన రోదనల సవ్వడులు ఒక్కసారి విను ప్రియా
ఈ మూగ రోదనింక చాలుగుండె పాటను గొంతులో ఆపేసినఆనవాళ్ళు చెరిగిపోయేలాఒక్కసారి కేక పెట్టనివ్వు..
.ఇకనైనా నన్ను మాట్లాడనివ్వు!వర్షించడానికి సిద్దం గాఎన్నేళ్ళ భావాలో?ప్రవాహం లాఎన్నెన్ని కన్నీళ్ళో?