. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, July 14, 2012

భాధలోను భావంలోను రగులుతున్న వేదనలో నీవే ప్రియా


భాధలోను భావంలోను రగులుతున్న వేదనలో నీవే ప్రియా
ఓదార్చేనీవు నా చెంత నీవు లేవన్నది వాస్తవం ప్రియా..
ఇక జన్మలో రావన్ననిజం నన్ను కాల్చేస్తుంది ప్రియా
పగలంతా ఏదోలా గడచినా భాదను బరించడం కష్టం.. కాష్టం కాలితే బాగుండని పిస్తోంది ప్రియా
రేయిమాత్రం క్షణమైనా కదలదు గుండెల్లో పాతుక పోయిన నీ జ్ఞాపకాలు కెలుకుతున్నాయి ప్రియా
కలలసౌధాలను నిర్మించుకున్న నాకు నీవే నీ అందమైన పాదాలతొ తొక్కేసావు ప్రియా
వాస్తవాల్ని అక్కున చేర్చుకొనవే అసలు నిజం తెల్సుకున్నా క్షనానా నేనుండను నీవెంత వెతికినా ప్రియా..
అప్పుడే చెప్పాను చూసావా ఎలా జరిగిందో నిన్ను నీవే నమ్మలేనతగా కదు ప్రియా
మొదటి రోజు చెప్పాను అదేంలేదు జీవితంతం అన్న నీవే ..చూశావా ప్రియా
తిరగబడ్డ క్యాన్సర్ అని చెప్పా అదే జరిగింది.. నిన్ను నీవే నమ్మ లేనంతగా
నీవు నిజం తెల్సుకోని నాకోసం వెతికితే నేను కనిపించను అన్న నిజం కూడా అంతే ప్రియా
నీవన్నట్టు ఇది ఎమోషనల్ బ్లాక్ మైలింగ్ కాదు.. జరగబోయే వాస్తం ఆనిజం నీవు తెల్సుకుని పరిస్థితుల్లో నీవు లేవు ప్రియా