. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, June 16, 2012

ఒరేయి బ్లాక్ మైలర్...నాకు నీవు అడ్డంగా దొరికిపోయావు..?..


ఒరేయి బ్లాక్ మైలర్...నాకు నీవు అడ్డంగా దొరికిపోయావు..?..
ఎందుకో నీ పద్దతి మీద అనుమానం వచ్చింది..నీ మీద నిఘా పెట్టా..
ఇంకేముంది నీ అసలు బండారం ఒక్కోటీ బైట పడింది..నీ అసలు రంగు తెల్సింది..
నా సీక్రెట్ కెమేరాకు అడ్డంగా దొరికి పోయావు..
అవసరం అనుకున్నప్పుడు నిన్ను నీ అసలు రంగును ప్రపంచానికి చూపిస్తా..
నీవు చేసేది చిన్న జాబ్.. అమ్మాయిలకునేను పెద్ద పోష్టులో ఉన్నా అని చెప్పి మోసం చేస్తావా చెబుతావా..?
హైదరాబాద్ వస్తే నీవు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తావా అమ్మాయిలకు..అన్నీ నీవే చూసుకుంటావా..?
అమ్మాయి నుంచి ఫోన్ వస్తే చాలు...గొప్పోడిలా ఫీలింగ్..ఇచ్చి మాయ చేయాలని చూస్తావా..?
నీ అసలు రంగు నాకు తెల్సి పోయింది...ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ప్రపంచానికి.. నీ అసలు రంగు చూపిస్తా,,?
ఎవర్ని ఎలా బ్లాక్ మైల్ చేసింది నాదగ్గర రికార్డెడ్ గా ఉంది...నీ నక్క వినయాలతో సహా..?