. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, June 30, 2012

కన్నీటి జ్ఞాపకాలతో ఆనందం ఆవేదన కలిసిన


కాలమనే కలంలో క్షణాలనే సిరాను నింపి మనసు కాగితం పై
కన్నీటి జ్ఞాపకాలతో ఆనందం ఆవేదన కలిసిన
మధుర అక్షరాలా నీ నామధేయాన్ని
ప్రేమ కావ్యం గా రాసుకున్న
నీ ఒక్కొక అక్షరాన్ని నిన్ను తలిచే ఒక్కొక గడియను
నీ ఆకారాన్ని చేసుకుని నా మనసుపై వేసుకున్నా...
నీ ప్రతిరూప కళారూపాన్ని ....నా హృదయంలో బందించాను ప్రియా
నేను నా కోసం రాసుకున్న నీ నామధేయాన్ని
గానం చేసి రాగాన్ని కలిపితే మాటే తెలియని
గుండె చపుడు ప్రేమించాను నిన్నే అని పాడితే
అక్షరాలు రాసుకున్న మనసు I LOVE U .ప్రియా అని
అందుకో నా హృదయ స్పందన అని నీకే అంకెతం చేస్తుంది...:)