. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, June 25, 2012

రతీమన్మదుల రసమయ క్రీడ...


అదరంలో మదుర స్వప్నాలు పలుకుతున్నవేళ
బయట పిల్లగాలులు చల్లగాలులు మనసును జివ్వుమనిపిసుండగా..
కన్నెవయసు కస్సుమంటూ బుసలు కొడుతుంది..
.వేడిగాలులు చల్లార్చుకోవడానికి ...ఓ వెచ్చని కౌగిలికోసం పరితపిస్తున్న మనస్సు
కాని కోరిక తీరెదెలా...ఎదపొంగుల వేడిగాలులు చల్లార్చాలంటే కావాల్సీందేమిటీ అర్దకాని వయస్సు
.ఆదమరిస్తే ఎవ్వరూ చూడకుటే అన్నీ సమర్పించి...సయ్యాటకు రెడి అంటున్న మనస్సు
వేడి యవ్వనాన్ను సుతిమెత్తగా స్రుజించి..ప్రణయ రాగాలు పలికించగల ఆ రాకుమాడెప్పుడొస్తాడని
కన్నెతనం కవ్వింపుగా ఎదురుచూస్తున్నా... ఎదురుగా ఓ మత్తైన పరిమళం
బలమైన రెంటు చేతులు కసిగా కౌగలించు కున్నాయి
కాదనలేక పోతున్న కన్నె మనస్సు..ఎక్కడో చిన్నభయం కాని
వేడి నిట్టూర్పుల మద్యి...తెలియని మొండితనం..తప్పుకు సైఅంటూ సైరన్ మోగిస్తే..అప్పుడు మొదలైంది అస్సలు యుద్దం... ఇద్దరి మద్యా గ్యాప్ లేదు
చల్లదనం వారి ఇద్దర మద్యి యుద్దాన్ని చుసి సిగ్గుతో పారిపోయి
వారిద్దరి మద్యి నుని వెచ్చని వేడి రగిల్చింది..రసాను భూతిలో...ఆరణరంగం మొదలైంది..అది మొదలు పెట్టడం మాత్రమే నాకు తెల్సు
ఆపడం అమెవల్ల నావళ్ళ కావడంలేదు..కార్యింలోకి దిగితే..ఎవరికెవరు తగ్గుతారు
ఇద్దరూ పోటాపొటీగా పోరాడుతూనే ఉన్నారు,,ఎవ్వరికెవ్వరు తగ్గడం లేదు ..చివరకు గెలుపు ఎవ్వరిదో అర్దంకాని పరిస్థితుల్లొ..ఇద్దూ గెల్చారు..
తాపం చల్లారింది..తడిబారీన శరీరారాలు ఇద్దర్నీ విడదీయలేనతగా కల్పింది
వారికి విడిపోవాలని లేదు కాని,,,అతడు మళ్ళీ వీణను సృతి చేయడం మొదలు పెట్టాడు
.కాదనలేక కైపుగా కవ్వింగా చూడటం తప్ప..అది రెడ్ సిగ్నల్ అని భావించి
మళ్ళీ యుద్దానికి సిద్దం అయ్యాడు...తడిబారిన శరీగాలు..మళ్ళీ వేడెక్కాయి
వందేళ్ళూ ఇలాగే రతిక్రీడలో ఉంటే ఎంత బాగుండని రెండు శరీరాలు ..మనసులో మరో జన్మవరకూ ఇలాగా విడిపోకుండా కార్యిరంగంలో కందంతొక్కాలనీ
అలా క్షనాలు ,నిమిషాలు, గంటలు ,,అలా సమయం తెలీని పరిస్థితి
రోజుల తరబడీ దేవుడు సమయం ఇస్తే ఇలాగే ఊండిపోవలని కోరుకుంటున్నారు ..ఇద్దరు మద్యీ జరుగుతున్న ఈ రతి క్రీడను దేవతలు తమ విధులు మాని అలాగే చూస్తున్నారు
వీరీ అక్కడికి తీసుకొచ్చిన మన్మదుడూ తన ప్రతాపాన్ని వారికి చూపి గర్వంగా నవ్వుకున్నాడు