. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, March 1, 2012

ఏంటో ఒక్కోసారి ఆలోచనలు వింతగా ఉంటాయి..


ఏంటో ఒక్కోసారి ఆలోచనలు వింతగా ఉంటాయి..
ఇష్టపడ్డ మనుషులు దూరం అవ్వడం వేరు ఎవవల్లో దూరం అవ్వడం..
నమ్మలేనంతగా దూరం అవ్వడం..నమ్మకాన్ని కోల్పోవడం..
జీవితంలో ఏది జరుగుకూడదని బయపడతామో అదే కళ్ళెదురుగా జరగడం..
ఏది వినకూడదో ఏది వింటే తట్టుకోలేమో అవే వినాల్సి రావడం
మనం భాద పడాలని కొందరు అంటున్నమాటలు గుండేల్లో బాంబుల్లా పేలుతున్నాయి
నాది అనుకున్నది ..దూరం అవ్వడం చాలాదారుణం
మనం కొందర్ని ప్రానంకంటే ఎక్కువగా నమ్ముతాం..
కాని వాళ్ళే మనల్ని నమ్మనంత దూరం అయితే..
నిజాన్ని నమ్మలేక వాస్తవాలను చూస్తూ తట్టుకోలేక ఆ భాద అనుబవించిన వాడికే అర్దం అవుతుంది
తిమ్మిని బమ్మిని చేసి ..మాటలతో మాయచేసేవాడే ఇప్పుడు విజేత...
మనసులో దారుణమైన ఆలొనచనలు పెట్టుకొని పైకి నటించే వాన్నే నమ్ముతారు
నీతిగా నిజాయితీగా వుండే వాళ్ళను నమ్మరు.. అది కల్లారా చూస్తున్నా
అందుకే పదునైన కత్తిని చుస్తే కసిగా గుండేళ్ళో దిగబడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది..
అకత్తి దిగబడి గుండేల్లో రక్తం చిమ్మి నాచెలిమీద పడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది
వర్షంలో నడుస్తుంటే నామీద పిడుగు ఎందుకు పడ కూడదు అనిపిస్తుంది..
స్పీడ్ గా వెళ్ళే ట్రైన్ చూస్తే అది నాతల మీదమీద గా పోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది..
ఎక్కడైనా విషం బాటిల్ చూస్తే గటగతా తాగేయాలని పిస్తుంది
పెట్రోల్ చూస్తే మీదపోసుకొని అగ్గి పెట్టుకోవాలని పిస్తుంది ఒక్కాసారిగా నిలువునా కాలిపోతాంకదా..?
తుపాకి ని చూస్తే ఆ తుపాకీలోని గుళ్ళన్నీ నా గుండేళ్ళో దిగబడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది
ఇలా ఎందుకనిపిస్తుందో నీకు తెల్సు నాగు జరిగిన అవమానం..నీవు చేసిన మోసం
నీవే అన్నావుకదా నీవు చనిపోతే నాకేంటి అని అప్పటినుంచి ఇలా అనిపిస్తుంది ప్రియా..
కావాలని కోదరు నా ఎదురుగా చేస్తున్న .. చేసిన పనులు తట్టుకోలేనప్పుడు ఇలా అనిపిస్తుంది
తప్పు వాళ్ళది కాదు వాళ్లకి నీవు అవకాశం ఇచ్చావు నామనసుతో ఆడుకొంటున్నారు..
తప్పు నీది కూడా కాదు నీ లైఫ్ నీ ఇష్టం..కదా..?