. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, March 9, 2012

.ఎంతకాలం ప్రయాణం చేయాలో తెలియక నా గుండె మండుతోంది

మోడుబారిపోయిన హృదయం మీద
నీ చూపు పన్నీటి జల్లులు కురిపించింది
గుండె కవాటాలు మూసుకుపోయిన చోట
నీ స్వచ్చమైన నవ్వు రక్తమై నాలోకి చేరిపోయింది
చావు బతుకుల మధ్య ప్రాణం పోలేక కొట్టుకుపోతుంటే
నీ స్పర్శతో అడ్డుకున్నావు ..నా నుదుటి మీద గాలై వాలిపోయావు
ఏకాంతపు వనంలో పెదవుల కదలికలతో
నాలో చచ్చిపోయిన ప్రేమను బతికించావు ..
కానీ కాలం ఎప్పుడూ ఎవరినీ ఒకచోట నిలువనీయదు
కలిసిన మనసులను విడదీస్తుంది
గుండెల్లో రేగిన ఆరాతాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తుంది
అన్నీ ఉన్నా మనం ఇంకా సంచారంలోనే ఉన్నాం
అంతులేని ప్రపంచంలో దేనికోసమో ఇంకా వెతుకుతూనే ఉన్నాం ..
ఇలా ..ఎంతకాలం ప్రయాణం చేయాలో తెలియక నా గుండె మండుతోంది
ఎవరో వచ్చారు మనల్ని దూరం చేశారు..?
నామీదా ఎవరు ఏమి చెప్పినా ఎందుకు నమ్ముతావో తెలీదు..
వాళ్ళందరూ గెలవాలి నేనూ మాత్రమే ఓడిపోవాలి..కదా..?
నేను నీ విషయంలో ప్రతిక్షనం ఓడిపోతుంటే నవ్వుతున్నావు
నేను గుండెలు పగిలేలా ఏడుస్తాను అని తెల్సి కావాలని ఎన్ని మాటలన్నావు
ఎందుకిలా చేస్తున్నావో..తల బద్దలుకొట్టుకున్నా అర్దం కావడం లేదు
నిన్ను ఏమీ అనలేక మౌనంగా ఉండిపోయా..
నీ కోసమే ..నేనై ఉండిపోయా ..
కలల కౌగిట్లో వాలిపోదామనుకుని పడిపోయా ..
నువ్వు వస్తావని ..వేచి చూస్తూనే ఉన్నా
అప్పటిదాక నాప్రాణం ఉంటుందో తెలీదు ప్రియా"