. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, March 13, 2012

ప్రేమను నమ్మకండి అది చాలా డేంజర్

ప్రేమను నమ్మకండి అది చాలా డేంజర్
ప్రేమ రెస్పెక్ట్ అంటారు ఆతరువాత ఎవరో ఏమో చెబుతారు
అంతే మనుషుల మనసులు మారతాయి..షడన్ గా
నేనలా అనలేదే ఇష్టం అంటే ప్రేమా అంటారు
ఒక్కప్పుడు చిన్న విషయానికి బాదపడతాడని కంగారు పడ్డ మనిషి
నీవు బ్రతికి ఉంటే నాకేంటి చస్తే నాకేంటి అని కూడా అంటారు ..సో
ఎవరు చెప్పినా నమ్మడం..ఇదేనా ప్రేమంటే ఇష్టం అంటే..?
సో బీ కేర్ ఫుల్ లవ్ అండ్ లైక్