. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, March 11, 2012

నేను ఆలోచనల సంతకాలు చేసి వెళ్ళిపోతున్నా


ఆమె నవ్వితే
అచ్చం పాలపిట్టలా ఉండేది
ఎక్కడో పోగొట్టుకున్న దుఖంలా నన్ను చుట్టూ ముట్టేది
ఆమెతో పరిచయం గొప్పనైన అనుభవంగా మిగిలింది
అప్పుడప్పుడు కాలం నదిలాగా సాగిపోయేది
శరీరం దూది పింజె లాగా మారిపోయేది
ఆకాశమైన నీ హృదయం మీద
నేను ఆలోచనల సంతకాలు చేసి వెళ్ళిపోతున్నా
గతం ఊట బావిలాగా నన్ను తోడేస్తోంది
నన్ను నేను సముదాయించుకునే లోపే
జీవితం గడిచిపోయింది ...
ఇప్పుడు కలలా నువ్వు ..కన్నీళ్ళలో నేను
ఇద్దరి దారులు వేరయ్యాయి
ఇద్దరి మనసులు ఒక్కటయ్యాయి
కానీ ..మన మధ్య ప్రేమ మాత్రం
పొద్దు పొడుపై వాలిపోతోంది ...
నువ్వు నేను ఒకటేనని చెబుతోంది .."
- Basker