. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, March 22, 2012

ప్రతీక్షణం పుడుతూ చచ్చే..వేల కణాల సమూహాన్ని నేను

ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళీ పుడుతున్నా
ఇప్పుడిప్పుడే కళ్ళు తెరుస్తున్నా

ప్రతీక్షణం పుడుతూ చచ్చే
వేల కణాల సమూహాన్ని నేను
ప్రతీనిమిషం పడుతూ లేచే
కోట్ల కలల సమాహారం నేను

కలలు...
చాలా చిత్రంగా ఉంటాయవి
ఎలా వస్తాయో కొన్ని! -
మన అంతరాంతరాలను ఊపేస్తాయి

అనంతమైన విశ్వాలన్నీ కలిసి
చూపుడువేలితో తాకినట్టుంటాయి
నిద్రపోతున్న జాగ్రదావస్థను
సున్నితంగా లేపినట్టుంటాయి
మూసుకుపోయిన మూడోకన్ను
మెల్లగా తెరిచినట్టుంటాయి
అర్ధంకాని వేదనకు
తపనకు తపస్సుకు
సమాధానంలా ఉంటాయి

ఒకరికో ఇద్దరికో
పరిమితమై గిరిగీసిన ప్రేమను
ప్రపంచానికి పంచమంటాయి
పరిధిని పెంచమంటాయి
పసిపాప పెదవిమీద పాలనురగలా
స్వఛ్ఛంగా ఉండమంటాయి
అదుపాజ్ఞలు లేని గాలిలా
అంతమే ఎరుగని నింగిలా
పక్షపాతం తెలియని వానలా
ఉత్సాహమే తెలిసిన వాగులా
మారమంటాయి
ఆర్తికి అర్ధానికి మధ్య
వారధి కమ్మంటాయి

ఇప్పుడిప్పుడే కలలు కంటున్నా
ఇప్పుడిప్పుడే అడుగులు వేస్తున్నా