. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, November 7, 2011

కలలైనా కన్నీరైనా నీవల్లనే


కలలైనా కన్నీరైనా నీవల్లనే
బాధించినా బందించినా నీతలపులే
నగపించినా వగపించినా నీఊసులే
అనుభందమేదో అందించావు బందమైరాక బాదించావు

ఒకరికొకరు ఏనాడో ముడిపడెనని
నువ్వు నేను మనమని మురిసామని
జంటగా రేపటికై ఎగసిపడ్డామని
నిజమన్నది నిష్టూరమాడి నీతోడన్నది తడబడి ఎడబాటై గ్రహపాటైనది...
ఎదల చొరబాటు మనదా పొరబాటు ఎవ్వరిది తొందరబాటు...

నీతనువుకి మనువయ్యిందని తెలుసు
నీలోనేను మరుగవ్వాలని తెలుసు
ఐనా మరచిపోతున్నావని మరచిపోయావని అనిపిస్తే మరణించిపోవాలనిపిస్తుంది
నీదూరం నిజమంటు ఆనిప్పు ననుదహిస్తుంటే
తాళలేని గుండె, కల్లల రెక్కలపై ఊహల పానుపున మనఊసుల దుప్పటిలో
నువులేని రేపటిని తలచలేక నేటిని మరచి నిన్నల్లోనే నిదురోతున్నది....

మరుగవుతున్న మనమన్న గతాన్ని మేల్కొలిపేందుకు కాదు...
నీమదినేమూలనో ఒదిగున్న నాకై నీప్రేమ
మరుజన్మకు మనసారా నను తలచేందుకు
నేనిక లేనన్న వాస్తవాన్ని తెల్సుకునే రోజొస్తుంది ఎదురు చూడు మిత్రమా.ప్రియతమా