. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, September 2, 2011

మిష్టరీగా మారిని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిల్ రెడ్డి కేసు

మిష్టరీగా మారిని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిల్ రెడ్డి కేసు ...మర్డరా సహజ మరణమా..? ...ఎవరు చేశారీ హత్యి జీ 24 గంటలు పరిషోదనలో తేలిన నిజాలేంటి... దోషులేవరు.. మూడూసార్లు పోష్టుమార్డం చేసినా ఎందుకు నిజాలు తేలలేదు..? చనిపోయిన రోజు ఏంజరిగింది...పోష్టుమార్టం రిపోర్టులో ఎందుకు తేడాలు ఉన్నాయి..ఎవరు పోష్టుమార్టం రిపోర్టులను ప్రభావితం చేస్తున్నారు.. తలమీద 7,8 చోట్ల గాయాలున్నాయని అంటున్నారు...అవి పోష్టుమార్టం రిపోర్టుల్లో కూడా వచ్చాయి ఏవరు ఈ పని చేశారు .. మూడో వ్యక్తి ఉన్నారా ..ఉంటే ఎవరు..చనిపోకముందు హోటల్ కు వెల్లీ బిర్యాని తిన్నాం అని చెబుతున్నా ..పోష్టుమార్టంరిపోర్టులో ఎందుకు కడుపు ఖాలీగా వుందని వచ్చింది.... అసలు నిజాలేంటి