. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, August 7, 2013

చిలిపిగ చూస్తావలా,పెనవేస్తావిలా ,నిన్నే ఆపేదెలా ..


నాకు ఇష్టమైసాంగ్ నీకు గుర్తుందా మనం కల్సిన క్షనాల్లో ఎప్పుడూ వినే సాంగ్ .. కార్లో ఏఫ్ ఎం రేడియోలో కూడా ఇదే వినిపించేది... మనమాటల మద్యిలో చిన్నగా ఈ పాట వినిపించేది గుర్తుందా.. ఈ పాట విన్నప్పుడల్లా నీవే గుర్తుకొస్తావు  
-------------------------------------------

చిలిపిగ చూస్తావలా,పెనవేస్తావిలా ,నిన్నే ఆపేదెలా ...
చివరకి నువ్వే అలా ,వేస్తావే వలా,నీతో వేగేదెలా ...

ఓ ప్రేమా ...కన్నుల్లో వాలే రోజు ఎంతో బాగుందనీ కలా..
కొన్నాళ్ళే ...అందంగా ఊరిస్తోందీ ఆపై చేదెక్కుతోందిలా..
కడదాకా ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదెలా.

చిలిపిగ చూస్తావలా,పెనవేస్తావిలా ,నిన్నే ఆపేదెలా ...
చివరకి నువ్వే అలా ,వేస్తావే వలా,నీతో వేగేదెలా ...

నిన్నే ఇలా ,చేరగా ,మాటే మార్చీ మాయే చెయ్యాలా
నన్నే ఇకా ,నన్నుగా,ప్రేమంచనీ ప్రేమేలా
ఊపిరే ఆగేదాకా,ఏదో ఒక తోడుండాలా
నన్నింతగా , ఊరించేస్తూ అల్లేస్తుందే నీ సంకెలా


కొంచెం మధురము,కొంచెం విరహము ,ఇంతలో నువ్వు నరకం
కొంచెం స్వర్గము,కొంచెం శాంతము ,గొంతులో చాలు గరళం
కొంచెం పరువము ,కొంచెం ప్రణయము,గుండెనే కోయు గాయం
కొంచెం మౌనము,కొంచెం గానము ,ఎందుకీ ఇంద్రజాలం


ఇన్నాళ్ళుగా ,సాగినా ప్రేమనుంచి వేరై పోతున్నా
మళ్ళీ మరో , గుండెతో స్నేహం కోరీ వెళుతున్నా
ప్రేమనే ,దాహం తీర్చేసాయం కోసం వేచానిలా
ఒక్కోక్షణం , ఆ సంతోషం , నాతో పాటు సాగేదెలా ఎలా

చిలిపిగ చూస్తావలా,పెనవేస్తావిలా ,నిన్నే ఆపేదెలా ...
చివరకి నువ్వే అలా ,వేస్తావే వలా,నీతో వేగేదెలా ...

ఓ ప్రేమా ...కన్నుల్లో వాలే రోజు ఎంతో బాగుందనీ కలా..
కొన్నాళ్ళే ...అందంగా ఊరిస్తోందీ ఆపై చేదెక్కుతోందిలా..
కడదాకా ప్రేమించే దారేదో పోల్చేదెలా.


కొంచెం మధురము,కొంచెం విరహము ,ఇంతలో నువ్వు నరకం
కొంచెం స్వర్గము,కొంచెం శాంతము ,గొంతులో చాలు గరళం
కొంచెం పరువము ,కొంచెం ప్రణయము,గుండెనే కోయు గాయం
కొంచెం మౌనము,కొంచెం గానము ,ఎందుకీ ఇంద్రజాలం