. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, August 19, 2013

నిద్ర పట్టని రాత్రి నీజ్ఞాపకాలతో వేదిస్తుంది


నిద్ర పట్టని రాత్రి
నా హృదయం  

నీ జ్ఞాపకాలు 
ముసురుకుంటాయి
తట్టుకోలేక  

తరిమేయ్యలన్న 
ప్రయత్నంతో
పారిపోయినట్టే పోయి
మళ్లీ కమ్ముకుంటాయి….

నాహృదయానికి 
చిల్లులు పడేలా కుట్టేస్తాయి
హృదయాన్ని చిల్లులు పొడుస్తాయి


చుట్టూ చిమ్మచీకటి
అందరూ ఆదమర్చి 

నిద్రపోతున్నవేల
నా ప్రమేయంలేకుండా 

కారుతున్న కన్నీరు
బోరున ఏడుపు రాదు ఎందుకో ..

మౌనంగా రోదిస్తాను
గుండె బరువు 

తీర్చుకోవటానికి  
ఎంత ప్రయత్నించినా 
కుదరటంలేదు
కనుకొన నుంచి 
ఆగి ఆగి రాలుతున్న,
ఒక్కో కన్నీటి చినుకులో..
తడిసిన తలగడ
చెంపకు ఆని

వెచ్చని కన్నీటితో
గుండె తడిని గుర్తుచేస్తుంది ఈ రాత్రి ఎందుకో


చీకటిలో నిద్రపోదామంటే
వెలుతురులో రాచుకున్న
జ్ఞాపకాలతో నిద్ర పట్టని  ఈ రాత్రి

నన్ను చంపేసేలా ఉంది
రేపటి ఉదయాన్ని చూస్తానో లేదో అనిపిస్తుంది
ఇలా ప్రతి క్షనం ప్రతి నిమిషం 

అవమానాల పాలవడం కంటే
అదేబెటరేమో ఆరోజుకోసమే ఎదురు చూస్తున్నా ....?