. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, August 1, 2013

ఎన్నెన్నో ఊసులు పంచుకున్న భావాలు

ఎన్నెన్నో ఊసులు
పంచుకున్న భావాలు
చిరు అలకల సవరింపు
చిరు నవ్వుల కొసరింపు
ఎన్నెన్నో సందేశాలు
చూపులతో సంకేతాలు
చిన్న చిన్న సంతోషాలు
వయసేరుగని ఉత్సాహాలు
నా కవితకి నీ స్పందన
నీ ఊహకి నా సవరణ
మనసులు కలిసి
మమతలు పెరిగి
తలువగానే కలవాలని
కలవగానే చేరువవ్వాలని
అల్లుకోవాలని
ఎదో ఆశ
చెంతకు రాగ సందేహం
కళ్ళతోనే ఆహ్వానం
ఏమో ఏదో తడబాటు
ఎదలోతులలో ఒక లోటు
తెలియని వులికిపాటు
ఎదురుగ రాగా కలిగే విభ్రమం
తొలిసారిగ కలిసిన మది సంభ్రమం
ఎలా రాసేది
మనసున మొలిచే ప్రతి భావాన్ని
ఎలా చెప్పేది
గుండెలోని ప్రతి కదలికని
మనసైన మనిషికి అర్థమౌతుంది
నా మనోగతం ...స్వగతం