. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, September 27, 2012

కన్నీరై కన్నుల్లో ఉన్న నీరూపాన్నే అభిషేకిస్తున్నాయి

నీ తో మాట్లాడలనుకునే మాటలని గుండెల్లోనే అదిమిపెడుతుంటే
కన్నీరై కన్నుల్లో ఉన్న నీరూపాన్నే అభిషేకిస్తున్నాయి ఎందుకో నీ కోసం కన్నీరు కార్చినా ఆనందంగానే ఉంది ఎందుకంటే నీ మనసుని తాకలేని నా మాటలు కన్నీరై కన్నుల్లో ఉన్న నీరూపాన్ని తాకుతున్నందుకు నక్షత్రాల మెరుపుని చూసి మురిసి పోయావు కానీ నా మనసే విరబూసిన వెన్నెలైనా నీ కోసమే అని తెలుసుకోలేక పోయావ్ అయినా ఇది నీ తప్పు కాదులే నేను నీ మహల్లో కోయిల నే కానీ నీ నిశీధి గుండెను చేరే తీయని గానం చేయలేక పోయానేమో