. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, September 4, 2012

కొత్తరకం క్రైం ష్టోరీ...?.."అమ్మాయిలు చేస్తున్న హత్యలు"


మనుషులు హత్యిలు చేస్తున్నారు
నవ్వుతూనే చంపేస్తున్నారు
వీరు చేస్తున్న ఈ హత్యలకు రక్తం పారదు
కాని గుండెళ్ళో గురిచూసి గుచ్చుతారు..
స్నేహం, ప్రేమ తో దగ్గరౌతారు
ప్రేమగా మాట్లాడుతారు..
మనం బిజీలో మర్చిపోయిన
వాళ్ళే ఫోన్ చేసి తీయ్యగా పలుకరిస్తారు
అంతే అంత అందంగా పలుకరిస్తుంటే
పులకరించి పోయి ప్రేమలో పడతాం
భరించలేనంత ప్రేమ గా మాట్లాడుతారు..
ఆ ప్రేమలో పడి ..గుండెల్లొ గూడు కట్టుకున్న ఆమె రూపంతో
ప్రపంచంలో నా అంత అదృష్ట వంతుడు లేడని ఫీల్ అవుతాం

గంటలు నిమిషాల్లా కరిగిపోతున్న
అర్దంకానంతగా వాళ్ళతో కబుర్లు
క్షనం తీరికదొరికినా వాళ్ళ ఆలోచనలే
వాళ్ళు అంతే గుర్తొస్తున్నావు అంటారు
ప్రతినిమిషం అంటారు...
మన మనసులో మాట చెప్పినట్టు
ప్రపంచంలో ఆనందాన్ని గుండెల నిండా నింపుకొని
ఆనందిస్తాం... తనే లోకంగా బ్రతుకుతాం
అంత నిజం అనేలా చేస్తారు
కారనం చెప్పరు.మౌనం వహిస్తారు..
మౌనం అనే పదునైన కత్తిని
గుండెళ్ళో గురి చూసు గుచ్చుతారు
అంత ఇష్టం అన్న మనిషి ఇలా చేస్తుందేమిటాని
మొదట అర్దంకాదు..గుండెల్లో కత్తి దిగిన భాద తెలీదు
తనతో మాటలు లేక.. అర్దంకాక విలవిల్లాడతాం..
ఇలా మన మనస్సును హత్యి చేసి
తాను మాత్రం చాలా హేపీగా
తన స్నేహితులతో నవ్వుతూ ఉంటుంది
తను హేపీగా ఉన్నందుకు సంతోషించాలా
మనల్ని మోసం చేసినందుకు .. ఏడ్వాలో తెలీక
మనిషిగా చచ్చిపోతాం ..?
ఇలాంటి హత్యిలు రోజుకి ప్రపంచంలో ఎన్ని జరుగుతున్నాయో
అందమైన అమ్మాయిలు నవ్వుతూ చేస్తున్న
ఈ హత్యలకు కత్తులు అవసరం లేదు.kadA..?
రక్తం పారదు..కాని మనస్సు చచ్చిపోతుంది కదా..?