. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, August 31, 2012

ఈ క్షనం గుండె ఆగితే బాగుండని పిస్తుస్తోంది


గుండె పగిలింది....నీ కన్నీరు ఒలకటానికి నేను కారనమా
మైండ్ బ్లాంక్..మదిలో కొలువైన నీవు.. ఏంటిలా..?
గుండే గొంతుకలొ పూడుక పోయింది..
ఈ క్షనం గుండె ఆగితే బాగుండని పిస్తుస్తోంది
అసలే విధి అడ్డంగా ఆడుకొంటున్న క్షనానా ఇదేంటి
అన్నీ నాకే ఎందుకిలా జరుగుతాయి.. నెనేం తప్పు చేశాను
కన్నీటి సాక్షిగా ..నావళ్ళ నా కాదు అని చెప్పినా అర్దం చేసుకోవా..?
ఒక్కొక్కటిగా తగులుతున్న దెబ్బలను తట్టుకోలేను
ఆ ఓపిక నసించింది..నీరసంగా మాటలు పెగలటంలేదు
మనిషిగా...ఈ రకంగా దారుణంగా ఓడిపోతానని తెల్సు
కాని నేనోడి నిన్ను గెలిపిస్తాను కాని.. నీ కన్నీటికి కారనం
నేనౌతా అని అవుతున్నా నన్న నిజం ..
నేను తీసుకున్న ఓ నిర్నయం
ఈ ప్రపంచం తో తీరబోతున్న రుణం ఇదే అనుకుంటా..
విధి నాతో ఆడుకుంటుంది అనుకున్నా కాని
ఇలా నా అంతం చుసేందుకు చెలగాటం ఆడుతుంది అనుకోలేదు..
అర్దం చేసుకుంటుంది అనుకున్న మనిషి అర్దం చేసుకోకపోతే..
చివరకు నాకు మిగిలింది ఆనిర్నయమే...జాగ్రత్త సుమీ
నా ప్రానం ఉండేది కొద్ది రోజులైనా ఇంక నీకీ పరిస్థితి రాదు
రానీయను .. .ఏమనాలో ఏం రాయాలో అర్దం కావడం లేదు
రోజులు గడియలు దగ్గర పడ్దయాని తెలుస్తోంది
ఆరోజెప్పుడాని ఆత్రంగా ఎదురు చూడటం తప్పించి