. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, August 31, 2012

విరహ వేదనతో నాకోసం ఎదురు చూసున్న నీవుసిగ్గులొలికే చిన్నారి..వయ్యారంగా నడచి వచ్చి
అందంగా తయారయ్యి..నాకోసం ఎదురు చూస్తోంది
వలపులన్నీ మూటగట్టి బొడ్డున మడికట్టి
ముగ్ద మందారంలా ఓరచూపులుచూస్తొంది
మదిలో భావలు చదివతరమా .మాటలు చెప్పతరమా
అసలే అందాల రాసి...సిగ్గుల మోగ్గ సింగారించుకొని
ఓరగా నాకోసం ఎదురు చుస్తున్నప్పుడు దూరంగా
ఈ దృస్యాలను కనులారా వీక్షించేందుకు రెండు కళ్ళూ చాలవు మరి
పెళ్ళీ కూతురు గెటప్ లో ..
విరహ వేదనతో నాకోసం ఎదురు చూసున్న నీవు
చూస్తున్న ఆ ఎదురు చూపుల్లో భావలు.
చదవాలని చదివి మురిసి పోవాలని సొంతం చేసుకోవాలని
ఎప్పటినుంచో కన్న కలను నిజమైపోతున్న వేల
చల్లని సాయం సమయాన....వెన్నేల వెల్గుల్లో
జాబిలమ్మ వెలుతురులో మరో జాబిలమ్మ..ఒడిలో చేరే మదురక్షనాలకోసం
ఆ ఎర్రని మేడిపండులాంటి పెదాలు నా సొంతమా అన్న ఊహే మధురం అయితే
అవి నాసొంతంఅని అదే కాసేపట్లో నిజం కాబోతున్న వాస్తవాన్ని ..
ఇంకా నమ్మలేకున్నా ప్రియా....నీ వెచ్చని ఓడిలో సేదతిరే ఆ క్షనకొసం
ఆచల్లని వెల్లేల కాంతుల్లో ఈ జాబిలమ్మ ముక్కుపుడక
తలుక్కున మెరిసి నన్నురమ్మని తొందర పెడుతోంది
దూరం నుంచి ఈ వయ్యాని భామ అందాలు ..
జీవితాంతం సొంతం చేసుకునే మదుర క్షనాలు..
నీ వెచ్చని కౌగిలిలో సేదతీరే అద్బుత గడియలు