. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, August 14, 2012

నీవు చెప్పిన మాట నిజమైతే ఒక్కసారి వచ్చిపోవా వసంతమా


ప్రియా ఎవరు బ్రతికారో
ఎవరు చనిపోయారో ఎలా తెలుస్తుంది
చనిపోయిందెవరో తెలిస్తే తప్ప
బ్రతికిందెవరో తెలియదు
చావంటే ఏంటి ? బ్రతుకంటే ఏంటి .?
ఈ రెండిటీ మద్యి వత్యాసం ఏంటి..?
బ్రతికి ఉన్నప్పుడు ఇష్టపడ్డవాళ్ళకు కష్టంగా మారితే.?

చావంతా..
అందరికీ ఒకటిగా ఉండదు
దుర్గంధ భూయిష్టమై
తగలేయడానికి వీల్లేని శవంలా
పెనుభారంగా...

ప్రియానీవంటూ నన్నెందుకు దూరం చేస్తున్నావో
మారినా కాలాళ్ళా ...మనసులో ప్రేమ అర్దాలు మార్చుకుంటుందా..?
అవదులు దాటుతున్న నావేదనకు .. అర్దాలు చెప్పగలవా
ఆవేదన గుండెపొరలనుంచి తెరలు తెరలుగా బైటికొస్తున్నాయి ...?

జీవితంలో ఒకే ఒక్కసారి నీతో రోజంతా మనసారా మాట్లాడాలని ఉంది
ఆతరువాత ఎమైనా పర్లేదు.. చూట్టూ పచ్చని చెట్లు..అక్కడ మనిద్దరం
చల్లని చిరుగాలులు మనల్ని పలుకరిస్తూ..మేమున్నామంటూ చిరుజల్లుళ్ళో
ఇద్దరం తడుస్తూ కన్నుళ్ళో చెమ్మగిళ్ళుతున్న తడిని ఒకరివి ఒకరికి తెలియకుండా
ప్రపంచాన్ని మరచి..ఏకాంతంగా నీతో మాట్లాడాలని
మాటల మూటలన్ని పేర్చి నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నా ప్రియా
అప్పుడు నీవు చెప్పిన మాట నిజమైతే ఒక్కసారి వచ్చిపోవా వసంతమా
మరచిపోలేని మన బందాన్ని .. విడదీయలేని మన ఆత్మ సంతసాన్ని
నాకిస్తావని నీవస్తావని నాకన్నుల్లో కురిచే .. ఆనందపు చెమ్మను ఆత్మీయంగా తుడుస్తూ.. నన్నోదారుస్తావని ఎదురు చూస్తున్నా ప్రియా