. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, August 10, 2012

ప్రతి రాత్రి నీజ్ఞాపకాను నేను మరువలేదు ప్రియా..


వాసనంతా దారాలుగా మార్చాను ప్రియా
నీ గుండె చుట్టూ నన్ను ముడుపు కట్టుకున్నా
తలగడలో దూరి పోయి..
నీజ్ఞాపకాలు తో కన్నీరును ఆపుకుంటూన్నా ప్రియా
శ్వాసవై.నా వెచ్చని ఊపిరికి నీవు ఆసరా అవుతావని
ప్రియా రాత్రంతా కబుర్లాడుతావని..కవ్వింతలతో నిదుర పొదామని..?
చెవులకు నా మనసును తగిలించా..ప్రియా
ఉక్కపోస్తున్న మనసుకు..?
నీ వేడి ఉశ్వాసలు తెలుస్తున్నాయి ప్రియా
భావాలై చల్లబరచాలని..నీకోసం
వావేడి తలపులు నీతో పంచుకోవాలని ప్రియా
చీకటింట్లో దీపమైనట్టు..
వెన్నెళ్ళో చందమామలా..నా పక్కన నీవున్నావని
నీ మాటల్తో..వెచ్చని కౌగిలింతల గిలిగింతలతో
నా గుండెలో శ్వాసను వెలిగించాలని..
నాలో రగిలే వేడికి నీ తాకిడి తోడవ్వాలని
మసిబారుతున్న ఆశలను..
నీ కోరికలతో రగిలించుకోవాలని..
నా మనస్సు ను నీకోసం ప్రతి రాత్రి
కన్నీటితో శుభ్రం చెశా

ఏమయ్యావ్ ?
రెక్కలు గాలికిచ్చి
మనసును నాకిచ్చావ్ అని మరిచి
పెదాలకు ప్రేమ అర్ధాలు నేర్పి
ఉషస్సుని తిమిరాన్ని కలిపే దారిలో
రాగాల ఊయల వేసుకొని

గాలితో గుస గుసల కచేరి చేస్తూ
సంధ్యా వేళయ్యిందని ఎరుగక
గుండె గూటికి దారి మరిచవా ?
ప్రతి రాత్రి నీజ్ఞాపకాను నేను మరువలేదు
నీవు మరిచినట్టున్నావు..
అందుకే మనిద్దరి మద్యి మాటలు కరువయ్యాయి ప్రియా..
మనసు మాట వినటం లేదు ప్రియా..
నీ వెచ్చని ఊపిరుల తలపులతో ..
ఏరాత్రి నేను సరిగ్గా నిద్రపోయింది లేదు ప్రియా..
నీవు నన్ను మర్చి ..విరహపు ఏకాంతాన్ని నాకు వదలి
ఏమాత్రం జ్ఞాపకాలు లేకుండా హాయిగా నిద్రపోతున్నావు కదా ప్రియా..?