. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, August 20, 2012

ప్రియా నీవు గుర్తుకొస్తే చాలు..నాలో ఏమి ఉండదు నీ జ్ఞాపకాలు తప్ప


ప్రియా నీవు గుర్తుకొస్తే చాలు
నాలో ఏమి మిగిలి ఉండవు నీ జ్ఞాపకాలు తప్ప
ప్రియా నా గతం గుర్తుకురాదు..నీతో ప్రణయ రాగాలు తప్ప
నా రేపు ఏమో తెలియదు నా రేపటికి గురించి నాకు అవసరం లేదు
ఈ క్షణ౦ శాశ్వితమై..నీవు నాతో వుంటే చాలు
అది నిజం అయినా కల అయినా పర్లేదు ప్రియా
ప్రియా నాలో నేను ఉండను అంతే నీవు తప్ప
ప్రియ నా ప్రేమ నిన్ను వేదిస్తున్నదని నీవు అనుకుంటే
నీ మీద నాకున్న ప్రేమ నన్ను బ్రతికిస్తుందని
నీవు గుర్తుకొస్తే చాలు..నాలో ఏమి ఉండదు నీ జ్ఞాపకాలు తప్ప
ఈ క్షణ౦ శాశ్వితమై..నీవు నాతో వుంటే చాలు
నాలో నేను ఉండను అంతే నీవు తప్ప ..ప్రియ,
ప్రియా నీ కళ్ళలో కన్నీరులా జారి..అదే ఊపిరిగా మారుతుంది
ప్రియా నీ ప్రతి శ్వాసలో ఉపిరిగా మారి ..ప్రాణంగా నిలుస్తుంది
నీతో జీవితంత౦ ఉండాలని ఆశిస్తూ ఆరాటపడుతూ ..
విఫల ప్రయత్నం చేస్తున్నా ప్రియా
మౌనంగా ఉన్న నా మనసుకు నీ ప్రేమ భాష్యాలు చెబుతున్నా
ఊరించి ఉడికించి మౌనతోనే చంపేస్తున్నావుకదా ప్రియా..