. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, August 31, 2012

ప్రియా నా మదిలో మూగగా రోదిస్తున్న నీ జ్ఞాపకాల సాక్షిగా


ప్రేమంటే ఎప్పటికీ తీరని భాదేనేమో....
ప్రేయసి వలపుల్లో తడవాలనే తపన
ప్రియా నీవు దూరం అయిన నీజ్ఞాపకాల సాక్షిగా
కన్నీటితో తడచిపోయిన నా కన్నుల సాక్షిగా..
ప్రియా నా మదిలో మూగగా రోదిస్తున్న నీ జ్ఞాపకాల సాక్షిగా
నా మది వేదన అంతంలేనిది ప్రియా
అంతంకానిది...ఆరిపోని అగ్నిలా రగులుతూనే ఉంటుంది
మన కన్నీరే మనల్ని నిలువునా మోసం చేస్తున్న క్షనాలివి ప్రియా
అసలు ప్రేమంటే ఏంటి ప్రియా... నమ్మించి మోసం చేయడమా
ఒకప్పుడు నేనున్నా అన్నావు . మరిప్పుడు ఆ నువ్వు ఏమయ్యావు ప్రియా
క్షన క్షనానికి ఇంకా నీకోసం ఎదురు చూస్తుంటా
ఆ ఎదురు చూపుల్లో నిజాయితీ ఉంటే
నా స్నేహం వాస్తం అయితే..నా ప్రేమలో నిజాయితి ఉంటే
నీవు కచ్చితంగా వస్తావు.. నా చెంతకు చేరుతావు..
ఇన్ని రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నా నీవు దరి చేరలేదంటే
నా ప్రేలో లోపం .. నాస్నేహం లో నిజాయితీ లేదా..
ప్లీజ్ లేదు అనకు తట్టుకోలేను ..
వస్తావనే ఊపిరి ఆగే వరకు ఎదురు చూస్తాను ప్రియా..?
"ఎవరిమ్మన్నారు నీ మదిలో నాకు స్థానం.
నన్ను బయటకు తోసేసి నీ కన్నీటిని తుడిచేసుకో" అంటోంది ఎంతో నింపాదిగా...
ప్రేమించటం సులువే కాని మరుపే చాలా కష్టం.
నువ్వు ఎదురుగా ఉంటె నీ నుండి తప్పించుకు పారిపోగలను.
నా మన్నస్సులో ఉన్నావే నేను ఎలా వెళ్ళగలను?
ఎక్కడికని వెళ్ళను చెప్పు ప్రియా ...?