. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, August 25, 2012

ప్రియా నా ఎదపై నువ్వు వాలితే...నా ప్రపంచం మొత్తం నీదవదా


ప్రియా నీవు అడుగిడగానే దారిలో
వసంతం విరియదా ?

ప్రియా చిలిపి చూపులు తాకిన
వలపు తలపులు సైతం చినబోవా ?

ప్రియా విరిసిన పెదవుల నవ్వులలో
హరివిల్లు లెన్నో తలపింపవా?

ప్రియా నీ అందమైన మోము కోసం
చందమామ దిగి రాదా ?

ప్రియా నా ఎదపై నువ్వు వాలితే
నా ప్రపంచం మొత్తం నీదవదా ??

ప్రియా నిండు పున్నమిలో నువ్ పండు వెన్నెలవే,
నిండు గోదారిలో తేలియాడు అలలపడవవే,

నీటి అలలపై తేలియాడు వెండి వెన్నెల,
నీ ప్రియా మోముచూసి ఉలికిపడుచుండ !

నీటిపై ప్రతి బింబంలా మారె కదా
చెలీ నీ నీడచందమామ

ప్రియా నీ మోము తాకి మురిసి మెరిసేందుకు !
పిల్ల తెమ్మెరలు నీ చెక్కిలి సవరించి సరసమాడవా !

ప్రియా నీ మేను తాకి పరిమళాలు మోసుకొస్తున్న
పిల్లగాలులు పూలకు సైతం సుగంధాలు పులుముతున్నాయి
,
ప్రియా అప్రయత్నంగా అడుగులు వేసాను
నన్ను నేను మరచి నీకోసం తపిస్తూ ,
నా ప్రాణ సఖిని చేరటానికి నిను చేరానని తలచిన
మరుక్షణమాగిన ఉపిరి వేణువూదునేమో ప్రియా !!