. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, February 21, 2012

ఫేస్ బుక్ లో మిత్రుడు Anil Kumar పంపిన కవిత


పరికించి చూస్తే రెప్పపాటుది మనిషి జీవితం
అందులో చీకటిలాంటి దుఖం అరక్షణం ఆక్రమిస్తే
ఆనందపు వెలుగులకు మిగిలేది ఇంకో అరక్షణం మాత్రమే
సరిగమపదని లు సప్తస్వరాలే అయినా
వాటితో కోటి రాగాలు పలికించినట్లు
ఆకాశాన్ని ఆవరించిన అనంతమైన తారల్లా
విరిజాజుల పరిమళ చిరునవ్వుల దరహాసాన్ని
నీ పెదవుల పూతోటలో ప్రతీక్షణం పూయించాలని
ఈరోజే ఆ మహోత్సవానికి శ్రీకారం చుట్టాలని
ప్రేమతో ఇవే మా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఆదూరి ఇన్నారెడ్డి అన్నకి …..

- Anil Kumar