. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, February 25, 2012

మీరు ప్రేమ లో పడ్డారో లేదో తెల్సు కొండి ..? ఇలా ..?

మీరు ప్రేమ లో పడ్డారో లేదో ఈ కింద రాసిన తొమ్మిది
ఖచ్చితంమీరు ప్రేమ లో పడ్డారో లేదో ఈ కింద రాసిన తొమ్మిది vishayalani బట్టి చెప్తాను ఖచ్చితం గా ! చూడండి !
తొమ్మిది -అర్ధరాత్రి కూడా మీ చేతి లో ఫోన్ ఉంటుంది.ఈ టైం కి పడుకున్తున్నారో కూడా తెలేదు.
ఎనిమిది - మీరు ఇష్టపడే వాళ్ళు పక్కనున్నపుడు నెమ్మది గా నడుస్తారు. మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంచెం సిగ్గు పడతారు.
ఏడు - వల్లెడురుగా ఉంటే ఇంకెవరూ మీ కంటికి కన్పించరు.
ఆరు- వాళ్ళు కన్పించగానే మీ ముఖం వెలిగిపోతుంది
నాలుగు- వాళ్ళకోసం ఏం చేయడానికైనా ఇష్టపడతారు, సిద్ధపడతారు
మూడు- ఇవి చదువుతున్నప్పుడు వాళ్లు మీ మనసులో మెదులుతారు
రెండు -పైన చెప్పినవన్నీ మీ లో ఉన్నాయో లేవో అని ఆలోచిస్తుంటారు.అదే ద్యాసలో పడి పై వరుస లో ఐదో నెంబర్ మిస్ అయినది కూడా గమనించరు.
ఒకటి- ఇప్పుడి విషయం చెక్ చేయడానికి ఓ సారి పైన చదివారు కూడా నిజమే అన్పించి మీ ముఖం ముసిముసి నవ్వులతో వెలిగిపోతుంది రెండు -పైన చెప్పినవన్నీ మీ లో ఉన్నాయో లేవో అని ఆలోచిస్తుంటారు.అదే ద్యాసలో పడి పై వరుస లో ఐదో నెంబర్ మిస్ అయినది కూడా గమనించరు.
ఒకటి- ఇప్పుడి విషయం చెక్ చేయడానికి ఓ సారి పైన చదివారు కూడా నిజమే అన్పించి మీ ముఖం ముసిముసి నవ్వులతో వెలిగిపోతుంది అవునా?