. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, May 7, 2013

చీకటి పొరలో చిక్కుబడిపోయాను దారి చూపేందుకు ఒక అద్బుత స్నేహం కావాలి.

చీకటి పొరలో చిక్కుబడిపోయాను దారి చూపేందుకు ఒక అద్బుత స్నేహం కావాలి.
.లేరా ఎవ్వరూ లేరా ఈ భూప్రపంచంలో ...
ఈ ప్రపంచం అంతా నేర ప్రపంచమే నా
లేరనేగా ఈ మౌనాకి సమాదానం
ప్లీజ్ అలాంటి  స్నేహం కావాలి
ఎవరన్నా అలాంటిమంచోళ్ళు ఉంటే చెప్పరూ
లేరని  మాత్రం అనకండి ఉండే ఉంటారేమో అని డౌట్

ప్లీజ్ చెప్పరూ అలాంటి అద్బుతమైన స్నేహితులు ఎక్కడ ఉంటారో