. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, May 1, 2013

నన్ను వీడి పోవడానికి కావాలని అందరిలో నన్నెందుకు అవమానిస్తున్నావు ప్రియా


నీ స్నేహం నేను ఎన్నడు అడుగలేదు
నీ తోడు కావాలని నేను ఎప్పుడు కోరలేదు
నేను ఊహించని నీ స్నేహం నాకు పంచావు
నాకే తెలియకుండా నా తోడుగా నిలిచావు

నాగుండమేల్లో దైర్యాన్ని నింపి 
ప్రపంచంలో ఇలాంటీ స్నేహాన్ని పొందిన 
నేను  ఏంత అదృష్టవంతున్నో అని మురిపోతు క్షనానే
ఒక్కసారి అవమానం అనేకత్తులతొ కసిగా పొడిచావు
అది చాలదన్నట్టూ వాడితో మాటలు నీవే అనిపించావు కదా
నిన్ను మర్చిపొమ్మని ఇప్పుడు ఎందుకు నన్ను అడుగుతున్నావు
నన్ను వీడి పోవడానికి కావాలని అందరిలో 

నన్నెందుకు అవమానిస్తున్నావు
వాడికంటే అతవెటకారమైనదా నాస్నేహం 
వాడి బాదల్లొ నీవుంటావు.. నీజీవితానికి వాడో మార్గదర్శి కదా
మరి నేను మీరు చేసే అవమానానికి బలైన అర్బకున్ని చేశావుగా

అంతలా చూస్తున్నావెందుకో ప్రియా
నువ్వు అల లా నన్ను కలిసి ఒక కల లా కరిగి పోయినా
నువ్వు వదిలిన నీ జ్ఞాపకాలు నిన్నే గుర్తుచేస్తున్నాయి నేస్తం
మరలా దొరకని నీ స్నేహం కోసం ఎదురు చూస్తోంది నా హృదయం