. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, May 8, 2013

రాలిపడుతొన్న ఒక్కో జ్ఞాపకాన్ని ఎవరో ఎత్తుకుపోతు౦టే...వేదన మరీ తలుపు తడుతు౦టు౦ది

రాలిపడుతొన్న ఒక్కో జ్ఞాపకాన్ని ఎవరో ఎత్తుకుపోతు౦టే
వేదన మరీ తలుపు తడుతు౦టు౦ది
నన్నొదలిన నీ చేయి
ఇ౦కో క్రొత్త స్పర్శతో చెలిమి చేస్తే
నాతో నడచిన నీ నడక‌
క్రొత్త దారిలో ఇ౦కో పాద౦తొ అడుగులేస్తే
కనుకొలకుల్లో కల్లోల స౦ద్ర౦ గుడి కట్టుకొని కూర్చొ౦టు౦ది......> జ్ఞాపకానికి చెలిమికి ఉన్న అనుబందం అది... చెలిమిలో గుర్తించే గుండెచప్పుకే జ్ఞాపకం ఇద్దరి మద్యా వారది .. అది  ఎవ్వరూ కాదనలేని నిజం వద్దన్నా వలదన్నా ఆ జ్ఞాపకాన్ని  మర్చిపోవాలని చూసినా  జబ్బుకు తగులుకున్న బ్యాక్టీరియాలా జ్ఞాపకం హాని చేయ్యని తియ్యని అనుభూతిలా ఇద్దరి మద్యా అనుబందానికి అనుసందానం ఈ జ్ఞాపకం నీకు లైట్ అందుకేగా నన్ను కాదని వెళ్ళి పోయావు నాకలా కాదు నీవే జీవితం నీజ్ఞాపకాలే నా ఊపిరి నీకు నాలాంటి వాళ్ళు ఎందరో కదా నిన్ను నన్ను జ్ఞాపకం పెట్టుకో అని చెప్పను... నీ ఇష్టం మోసం చేసావు నామనస్సును .. మోసంపోయాను నిన్ను నమ్మి అయినా నీకు నేను గుర్తు ఉన్నాను అని నేను అనుకోవడం లేదు గుర్తుంచుకునేంత గొప్పస్నేహంకాదు నాది .. నీకు నేను లైట్ నాస్నేహం లైట్ బట్ నీ స్నేహం నాప్ర్రాణం అనుకున్నా కాబట్టే మరువలేకున్నా ప్రియా మాయలు మర్మాలు చేయలేను ..మనస్సులో ఉన్నదే చేస్తా..నీసంతోషంకోసం  చేసా ఏది చేసినా దాన్ని ఏమార్చి నిన్ను నీ మనస్సును ఏమార్చారు నీవు అది నమ్మావు అయినా అది నీ ఇష్టం...ఓడించావు ..దగ్గరుండి భాదపెట్టావు నీవేది చేసినా నేను భాదపడాలనే చేశావు ... అలాంటప్పుడు ఎవరికి చెప్పుకోను ఎమని చెప్పుకోను ... అదెమంటే వాడితో నన్ను ఇంకా భాదపడేలా చేయడానికి వెనుకాడని నిన్ను తలచుకొని తలచూకొని భాదపడటం తప్పించి ఏం చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నా నీవు ఏదైనా చేయగలవు .. ఒకప్పుడు నీవు చాలా అమాయకురాలవని నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు కాదు ...నన్ను ఎన్ని విదాలుగా భాదపెట్టాలో నేర్చిన మనిషివి .....
కరగని ఓ కఠిన శిలగా మారి
నే మరవాలనుకొ౦టే
జాలిలేని ఆ శిల సైత౦
నీ రూపాన్ని తన౦తకు తానే మలచుకొ౦టో౦ది
నా ఎదుట నిలపాలనుకొ౦టో౦ది!!!,....> ఒకప్పుడు నీవు బాపు బొమ్మవు  అమాయకపు  అద్బుత మైన స్నేహానికి ఇప్పుడు కాదు లే ప్రియా   ఇప్పుడూ మనస్సనేది లేని కటిన శిల్పానివి .... నీకు ఇప్పుడు మనస్సనేది లేదు .. జాలి లేదు కరుణలేదు ... ఏమాటైనా అంటావు ఏన్ని మాటలు అంటానికైనా సిద్దం నీవు .. అదీ నన్నే నేను తప్ప నీకు అందరూ బంగారం.. కన్నా లు నేను మాత్రం నీ శత్ర్రువుని ఆగర్బ శత్ర్రువుని కూడా నీవు భాదపెట్టినట్టు భాదపెట్టి ఉండరేమో కదా.. అంతలా నన్ను భాదపెట్టావు నరకం చూపించావు మళ్ళీ అందరిలో మంచి దానిలా ఉంటావు నీదు ఏదైనా సాద్యిమే అందుకేనేమో ప్రియా నిన్ను ఇష్టపడ్డనేరానికి నేనిలా తయరయ్యాను అయినా నీకు కొంచెంకూడా భాదలేదు.. హేపీగా ఉన్నావు నీ కొత్తస్నేహితులతో నేనన్నే వాన్ని ఒకన్ని ఉన్నాననే గుర్తనేది లేకుండా ..,,,> 
అయినా నను వీడని నా వేదనతో
నన్నెవరో శాసి౦చినట్లు నే స్థాణువునయ్యా!
మిగిలి పోయా నే ఒ౦టరిగా!.....>  అయినా నా పిచ్చిగాని నేను ఎందుకు గుర్తుండాలి నేను నీకేం అవుతాను అది గతం అప్పుడు టైంపాస్ కోసం ఏదో నాతో మాట్లాడావు అప్పుడు నీవన్న ప్రతి మాట నిజం అని నమ్మా అప్పటి ప్రతివిషయాన్ని గుండెల్లో పెట్టుకున్నా .. అప్పుడు నారాతలౌ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఇప్పుడు వాడు రాస్తే కన్నా నీకన్నా ఎవరు రాస్తార్రా అని నేననే వాన్ని మర్చి నీవు రాసుకొంటున్నావు బుజ్జీ .. అసలు నేననే వాన్ని ఒకన్ని ఉన్నా అని గుర్తు ఉందా ఇప్పుడు నీ హేపీనెస్ చూస్తుంటే ఆగుర్తులు అదే నాగుర్తులు నీకస్సలు లేవని తెలుస్తుందిలే .. ఎప్పటికైనా నీవు హేపీగా ఉన్నావు అది చాలు అలా కూడా సంతోష పడుతుంటా అల్పసంతోషిని కదా బుజ్జీ