. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, January 8, 2014

నన్ను నీ తలపులతో తనువునంతా తడిమేపేస్తుంది

నీ గుండెలయలో వెతికితే 
జాడ కనిపించలేదెందుకో
మనసు చూపిన దారిలో 
అంతా వెతుకుతూనే ఉన్నా ఇప్పటికీ  

గుండెలయలో మది 
అందియల శబ్దాలు 
నన్ను కాసేపుకూడా 
నిలువనీయడం లేదు

నా కనుల నీడలో 
నీ రూపు చూసుకోనా
కలలు కనే కాలాన్ని 
కాసేపు ఆగమననా

కనుల అంచున 
జారిన నా కన్నీటి 
బొట్టూలో దాగిన 
ఆ నిజాన్ని అడుగు 

నీ అధరాలతో 
జపించే నామమంత్రం 
నన్ను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది 
నన్ను నీ తలపులతో 
తనువునంతా తడిమేపేస్తుంది 

నా నాసిక పీల్చే శ్వాసలో 
బందీఅయిన బావాలన్నీ
చిక్కులు చిక్కులుగా 
నన్నేంటో చిద్రం చేస్తున్నాయి 
అనురాగ అత్తర్లతో మనసంతా 
అల్లుకపోయిన పరిమళాల సాక్షిగా