. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, January 12, 2014

నీ ఏకాంత మందిరంలోనే నిత్యం ఉండిపోవాలపోవాలని ఉంది

ఆశల గూటిలో కనుపాపలు
విశ్రాంతి కోసం ఆవులిస్తున్నప్పుడు
నీ ఏకాంత మందిరంలో 

ఉండిపోవాలపోవాలని ఉంది
నా ఆనవాళ్ళ వలయాలు
నన్ను శాసిస్తున్నప్పుడు
హృదయ తంత్రుల మీద
వచ్చి చేరిన నీ పలకరింపు
మూగవోయిన నా మనోఫలకంపై
చెరగని ముద్ర వేసి
ఒంటరి వేదిక మీద
రాత్రంతా మాట్లాడుతూనే ఉంది
ఉహల్లో తప్ప జీవితం గూర్చి
తలపునకు రాని నాకు
నీ చిరునవ్వు 

వాస్తవంలో ప్రతిబింబించి
మన మధ్య సందిగ్ధ 

వారథిని దాటించిన తీరు
అభిమానమో.. 

ఆత్మీయతా బంధమో ..
అనురాగమో...
ఏదో తెలియని ఒక స్పర్శ
అలలా తాకి...
అంతుచిక్కని భావమేదో
మనసుల్ని దరిచేర్చి
హృదయాంతరాలలో
అంతరించిపోయిన
నా ఆశయాన్ని
వెలికి తీసింది..
నేస్తం..
ఇది నిజం...
ఈ జన్మకు నేను
నీకై నిరీక్షించే 

గుండెను మాత్రమే..
మరో జన్మంటూ ఉంటే..
నిత్యం పరిమళభరితంగా
జీవం పోసుకునే
నీ చేతి పదమునై జన్మిస్తా..
విశ్వమంతా 

'నువ్వే నా లోకం'
అని  నమ్ముతావో 

లేదో సాస్త చెప్పవూ