. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, January 25, 2014

స్వాతి న్యూస్ లాంచింగ్ ప్రోగ్రాం లో నా కొలీగ్ జ్యోతి తో కల్సి కో యాంకర్ గా నేను


స్వాతి న్యూస్   24  గంటల తెలుగు న్యూస్ చానల్నిన్న అంటే 24 న ఉదయం పదిగంటలకు ప్రారంభం అయింది...ఆ ప్రోగ్రాం లో నా కొలీగ్ జ్యోతి తో కల్సి కో యాంకర్ గా ఆ స్టేజ్ మీద ఉన్నా ఇది నేను ష్టేజ్ పై మొట్టమొదటిగా చేశాను.... మిడియాలో రిపోర్టర్ గా లైవ్ లో పని చేసినా ఇలా ష్టేజ్ మీద మొట్ట మొదటి సారి చేసిన షో..

Note:- వీడియో చివరినుంచి ఎడిటింగ్ విజువల్స్ కట్ అవ్వడంతో చివరి వీడియో మొదటికొచ్చింది అని గమనించగలరు...మార్పు చేసి ఆవీడియో మల్లీ పోష్టు చేస్తాను