. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, January 8, 2014

సినీ హీరీ ఉదయ్ కిరణ్ తీసుకున్న నిర్నయం 100% కరెక్టే

సినీ హీరీ ఉదయ్ కిరణ్ తీసుకున్న నిర్నయం 100% కరెక్టే...ఉదయ్ కిరణ్ అత్మ హత్యనిర్నయం లో తప్పులేదు .. ఆయన హృదయం ఎంత భాదపడితే ఆనిర్నయం తీసుకొని ఉండాలి..మనసున్న మనుషులు అన్నీ తట్టుకోలేరు భాద పెట్టిన వారికే తెలియానిలి మరో మనిషి మనసును చింద్రహింసలు పెట్టి ఏం సాదిస్తారొ .మళ్ళీ పదిమందిలో మంచోళ్ళలా లెక్చరర్ లు ఇస్తూ పభ్భం గడుపుకునే స్నేహితులను నమ్మినప్పుడు .. చావు నిర్నయం తప్పు కాదు..కొందరు స్నేహం పేరుతో ఆడినఆటల్లో ఓడిన మనుసులు పడే వేదన అంతా ఇంతా కాదు.. భాదపెట్టి మరొకరి వంచన చేరి అవమానిస్తే ఏ గుండైనా ఎలాతట్టుకుంటుంది..అచ్చం నిజంలా స్నేహాం పేరుతో నమ్మించి మోసం చేసి..మళ్ళీ ఎం తెలియనట్టు సమాజంలో తిరుగుతున్న కొన్ని స్నేహాలు మానవ మృగాలైన పులులకంటే డేంజరేమో కదా.. అవేనయం మనిషిని ఒకేసారి చంపేస్తాయి  మరి వీళ్ళూ ఎవడీ వంచనో చేరి ప్రతిక్షనం కుళ్ళీ కుళ్ళి ఏడ్చేలా చేసి ఆనందిస్తుంటే వాళ్ళనేమనాలి  మళ్ళీ సమాజంలో భావకత్వం పేరుతో సరసమైన భావాలు ఒలకబోస్తూ ప్రపంచంలో ఇంత మంచి మనిషి ఉండదేమో అనేలా అందరూ నమ్మేలా నటించడం చూస్తుంటే.. గతంలో ఓ మనసును నమ్మించిన విషయం ఆ మనస్సును ఎవరివంచనో చేరి వేదిస్తున్న విషయం అస్సలు గుర్తుకురాదేమో ఇంత అందంగా నటిస్తూ నీవు సాదించిందేమిటో... అసలు  నిన్నేవరు స్నేహం చేయమన్నారు.... నీ అంతట నీవే జీవితంలో తారసపడి  నేనున్నా అంటూ మాయ కబుర్లు చెప్పి.. ఇప్పుడు మరొకరివంచన చేరిన నిన్ను ఏమని సంబోదించను ఏ పేరుతో నిన్ను కీర్తించను ..నీకంటూ మనస్సనేదిఉంటే ఇలా చేయలేవు .. నిన్ను నమ్మిన మనిషి  నిలువా దహించుకు పోతున్నా నీకేం తెలియనట్టు అసలు ఆ మనిషిని జీవితం లో ఎప్పుడూ పలుకరించనట్టు నీ నటన చుస్తుంటే  నిన్ను నమ్మిన మనిషిని  మొసం చేసి ఎవరి వంచనో చేరి అతనితో అనకూడని మాటలు అనిపిస్తున్న నిన్ను  నీస్నేహానికి ఏ నిఘంటువులో పొగిడేందుకు పదాలు లేవు ... అంత గొప్పదానివి నీ నటనకు ఎన్ని ఆస్కార్ అవార్డులు ఇచ్చినా తక్కువే ,,,అంతలా నేనెవరో తెలీనట్టుంతుంది నీనటన .. ఇంతలా నటించడం ఎప్పుడూ నేర్చుకున్నావో నీవు ఎవడి వంచన చేరావో వాడు నేర్పాడా..నీ ఎదురుగా ఒకలా నీవు లేనప్పుడూ మరొకలా మాట్లాడుతూ ఓ అమ్మా అబ్బకి పుట్టని నాకొడుకు నీకు గొప్ప...   చూస్తువుండు ఏదోఒక రోజు నిజం తెల్సుకొన్ని క్షనాల్లో నెనన్నప్రతి అక్షరంనీ గుండెళ్ళో ముళ్ళై గుచ్చుతుంది చూడూ ,,,

మనస్సులో ప్రతిక్షణం..
మెదిలాడుతున్న నీజ్ఞాపకాలు
మనసులో నీ తలపులు..

నిదుర పట్ట నీయడంలేదు
నిన్నటిని మరువలేక ..

నీవులేని రేపటిని ఉహించలేక
నన్ను నీజ్ఞాపకాలు..

నిదుర పట్ట నీయడంలేదు

జీవితంలో ఓటమి అంటూ 

ఏమి ఎరుగని నేను..
నీ విషయంలో 

దారుణంగా ఓడిపోయాను
కలలు జీవితంపై 

కాంక్ష పెంచుతున్న
యధార్ధాలునన్ను

చూసి నవ్వుతున్నా
నీవు లేని నేను లేను 

అన్న నిజాన్ని
జీర్నీచుకోలేకపొతున్నా

నీ కోసం నీకోసం 

చేసే ప్రతిప్రయత్నం
విషాదాన్నే మిగులుస్తుంది ...

నీవు కావాలనుకున్న 

ఎదురుచూసిన ప్రతిసారి
అవమానం ఎదురవుతుంటే ...

నీవు లేని 

రోజు కోసం 
ఎదురుచూసే 
ఓపిక నాకికలేదు
కన్నులు మూస్తే 

వచ్చే చీకటే నయమని ...
నీవు ప్రతిక్షనం న

వ్వుతూ ఉండాలి నేస్తం
మరణిస్తున్నాను నేస్తం..

మన్నించు నేస్తం