. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, October 14, 2013

Love 4 Ever ప్రేమ పాటల ప్రయివేట్ ఆల్బం


త్వరలో ప్రయివేట్ ప్రేమ పాటల అల్బం  Love  రిలీజ్ చేస్తున్నా..యువ సంగీత దర్శకుడు "చరిష్" చేసిన అద్చుతమైన ఆల్బంలో పాటలు .. మీకోసం ఈ ఆల్బంలో మొత్తం ఏనిమిది పాటలు..మీ ఫీడ్ బ్యాక్ కావాలి సపోర్టు కావాలి..మరిన్ని ఆల్బంలు చేయడానికి మీస్పందనకోసం ఎదురు చూస్తూ .. ఈ పాటలను వీడియో ఆల్బం చేసే పనిలో ఉన్నాం ఇప్పుడు.. ఆడియో వీడియో రెండు ఆల్బంలు ఓకేసారి విడుదల చేస్తాం.. Note :-  మాటీవి ఫేం సింగర్ వైష్టవి కృష్ట  రోడ్డ్ ప్రమాదం లో చనిపోయింది ఆమె పాడిన చివరి ఆల్బం ఇదే
                                                                      మీ..ఇన్నారెడ్డి