. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, October 28, 2013

నీ మదిచేరని నా గుండెచప్పుళ్ళు...(28)

1) చిరిగిన పేజీల్లో నా కవిత కనుమరుగైంది
మట్టిపొరలమాటున కుళ్ళీపోతున్న నాదేహంలా..?


2) నీ స్నేహానికి పెదాలమీద రక్త దాహం తీరాలి
కత్తి అంచున జారిపడ్డ నెత్తుటి చుక్కగా మారి జారిపోయింది


3) నా గొంతును తెగనరికిన నీ విరహం
కాస్త విషాదాన్ని కోరుతోంది కాస్త ఇవ్వవూ ప్లీజ్


4) మాటలన్నీ నిశ్శబ్దాన్ని కావలించుకొన్నాయి
గొంతులోతుల్లో స్వరమేదో మూగగా రోదిస్తుంది నీకోసం


5) ఎక్కడో ఎదో తెలియని అలజడిలో నీకోసం నేను
నీవు ఎక్కడున్న నా మనసు గదిలో మాత్రం నీవే వున్నావు


6) ఏం జరుగుతుందో తెలీదు..గజిబిజి ఆలోచనలు
కొన్ని అడుగులు నీకోసం..కొన్ని నాలోకి వేస్తూ నడుస్తున్నా


7) కళ్ళలో నిలవని దుఃఖం గుండె దోసిట్లో చేరి
శూన్యమైన మనసు మబ్బు పగిలిముక్కలైంది


8) "I miss you when your gone, I need you when you're here...
but love you always and forever. You make my heart whole again..."

9) నా గుండె చప్పుడులో నీ ఊసులు వేదమంత్రాలై వినిపిస్తున్నాయి

10) తప్పని పరిస్థితుల్లో గుండె చిక్కబట్టుకుని చివరి ప్రయత్నంగా
మౌనాన్ని ఆశ్రయించి ఆ నిశబ్దంలో తగలబడిపోతున్నా నాకు నేను తెలియకుండానే


11) ఇక్కడేదో పోగొట్టుకున్నాను అని మనసులో గుబులు...
దిగంతాలు వెతికినా నేను వెతికే నీవు ఎందుకు కనిపించవు


12) నీ పలకరింపు కరువైన వేళ
పాతాళంలోకి నెట్టి వేయబడ్డట్టు నిస్సహాయస్థితిలో నేను


13) నీవు లేని ఈ క్షణాలన్నీ
నన్ను నిప్పుల కొలిమిలో తగల బెడుతున్నాయి


14) ఏమైందో తనువుకు తడి ఆరని దిగులు
మనసుకు మమతకు మది అలజడి మౌనరాగాలు


15) క్షణాలన్నీ నిస్సహాయంగా మండిపోయి మసి అయ్యాక
నిజాల కోసం ఆబూడిదలో వెతుకుతావు ఎందుకని ఆశ ఇంకా చావలేదా..?


16) నీవు లేనితనంలోంచి నాలో నేను దిగబడిపోతూనే ఉన్నా
ఎంతవెతికినా కానరావని తెల్సీ ..కనబడని చీకట్లో తచ్చాడుతూనే ఉన్నా


17) చీకట్లోంచి రాత్రిలోకి..రాత్రిలోంచి చీకట్లోకి?
ఎన్నిసార్లు మారినా నీవు ఎందుకు కనిపించవూ


18) ఎండుటాకును తాకిన వాన జారిపోతుంది
పచ్చని ఆకును చేరిన చినుకు పదిలంగా ఉటుంది....


19) నా మాటలన్నీటిని నిశ్శబ్దం మింగేసింది
గొంతు దాటని స్వరం మూగగా రోదిస్తుంది నీకోసం


20) దారంతా కమ్ముకున్న మేఘం
మా యింటిక పైకి రాగానే కురుస్తుందేంటో..?


21) వాన చినుకు మట్టి వాసనతో
ఊపిరి పోసుకున్న నా పాత నాజ్ఞాపకాలు


22) గతం ముందు బతుకూ ఖాళీ మెదడులో
మూలన మెరిసే కనులు చిట్లీంచి జ్ఞాపకాల శవం మోస్తున్నా


23) నిశ్శబ్దంలో మరో నిశ్శభ్దాన్ని మోస్తూ
నేల పైవాలగానే చిటపటమంటూ మళ్ళీ మౌనంగా వానచినుకు


24) ఆకాశం పంపే ముద్దుల తడి వర్షం.
దూరాన ఉన్న నీకోసం వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాయి


25) కరి మబ్బును వీడి నిన్నేవెతుక్కుంటూ
నీ ముంగురులను తడుపుతూ నీపై ఒదిగిపోయే చినుకులు


26) నీ చెక్కిళ్ళను నా దోసిటితో అందుకొని..
ముడుచుకున్న చిరునవ్వులు చిందిచే నీ పెదవుల పై చిరునవ్వేది


27) నీ జ్ఞాపకం ఒక్క క్షణాన్నీ నిలవనీదు..
నీతో నడిచిన క్షణాల నీడలు నన్ను చీకట్లోకి నెట్టేశాయి


28) నీకూ నాకూ నడుమ యెన్నిమార్లు ప్రదక్షనలు
చేసిందో ఈ "అక్షరం" నా అన్న నీకొరకు ఇంకా తడబడుతూనే ఉంది
 
29) హృదిలో మెదులుతున్న ప్రతి అందమైన భావనకీ
గుండె గగుర్పాటుగా... ఉలికిపాటుగా..ప్రతిస్పందనతో ఊపేస్తున్న జ్ఞాపకం
 
30) తెల్లార్లూ కురిసిన వాన యేమీ తెలియనట్లు మౌనంగా ఉంటే
భారమైన గుండెను వుండుండి వీస్తున్న చలిగాలి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంది
 
31) నీ నవ్వుల వెన్నెల పోగులు కుప్పగా పోసి
తెల్లమొహమేసిన జాబిలికి అద్దాను అందుకే ఇంత అందం వచ్చింది
 
32) తొందరపడమని మౌనం ముందుకు సాగక తప్పని పయనం  
 
33) అనురాగ సౌధం లో కూలీలెవరు?
సమస్త సృష్టిలో ప్రేమికులు లే కదా వాళ్ళు
 
34) పిలుపు అందని దూరం..దూరం మొరుగని పయనం
తలచేకొద్దీ పెరుగుతుంది పిలిచేకొద్దీ మౌనం మూగగా రోదిస్తుంది
 
35) చినుకుల చక్కిలిగింతలతో సిగ్గుల మొగ్గై
కులుకు హొయలలో పచ్చని చెట్లు వయ్యారాలు బోతున్నాయి
 
36) శవసంస్కారం లో చినుకులకు చల్లారింది నాచితి
అక్కడ నీకోపం చల్లారలేదనుకుంటా ఎన్నాళ్ళిలా ఉంటావు
 
37) ఆకులో నీటి ముత్యాలుగా దాగిన చినుకులు
నీలోని నన్ను దాచుకొమ్మని చెబుతున్నా వినవేం..?
 
38) పిడుగులుగా పగిలిన ఆకాశం
నీలి ముసుగులో మొహం దాచుకుంది.
 
39) మేఘాల చిరు సందడిలో చినుకుల జడి
మెరుపు గర్జనల అలజడిలో నా మనసునివేదన
 
40) కాలం మనసుని ఎరగా వేసి...మనిషిని చిత్తడి చేసి చంపేస్తుంది
 
41) ఇంద్ర ధనుస్సుల సమూహానికీ మబ్బుచటు చినుకుకి
మద్యి దారి తప్పిన క్షణానికీ గుండెలయకు ఉన్న తడబాటెంటో
 
42) "Some people, no matter how old they get, never lose their beauty. 
       They merely move it from their faces into their hearts."       
 
43) విరిగిన భుజాలమీ౦చి నడిచే విషాద౦
సామూహిక దు:ఖమై ఉదయాలు గాయపడకు౦డా అడ్డుకోలేవు
 
44) మనసుల మద్యి అవే పరిధిలు. ప్రణాళికలు
అవే వృత్తాలు అంతే వ్యత్యాసాలు ఇంతేనా జీవితం
 
45) ఒక్కో ఘటన, ఒక్కో సంఘటన
ఎప్పటికీ అంతు చిక్కని చదరంగమే కదా
 
46) నల్ల మబ్బుల నీటి భారం
చల్లటి చిరుజల్లై కురిసి నగరాన్ని తడిపేస్తుంది
 
47) నిశబ్దపు గోడలను తడుముతున్న నీ ప్రతిధ్వని
చీకటి రాత్రుళ్ళు పై కప్పుపై కదలాడే నీ ఛాయా చిత్రాలు నన్ను ఇంకా వీడలేదు
 
48) గడియారం ముల్లుల మధ్య చిక్కుకుపోయిన గతం
ఈ నిశ్శబ్దంలో మూగబోయిన మాటలసాక్షిగా నీ జ్ఞాపకం గారడీలు చేస్తుంది
 
49)
నిద్ర లేమి లేని కనులతో..కాస్త పరాగ్గా లేస్తూ
సూరీడి గోరు వెచ్చటి స్పర్శ కోసం చూస్తే జివ్వుమని తాకిన చల్లటిగాలి
 
50) విశ్రాంతి లేదు విరామం లేదు వలధనుకున్న వేదన
బాణంలా శరవేగంతో గుండెకు తగిలి గాయమై నన్ను నిలువునా తగలబెడుతుంది
 
51) నా గుండె నుంచి ఓ ఆలోచన జారి అప్పుడే పడ్డ వాన ముత్యం బొట్టూలా  
 
52) అక్కదేక్కదో నీజ్ఞాపకం ఎదురు పడిందేమో  నా ఆలోచన దెబ్బకు ఆవిరైంది ఏంటో ..? 
 
53) ఇదిగో ఇక్కడే నేను మనిషన్నది మర్చిపోయాను
      అలా నిశ్చలంగా ఆగిపోయాను ఏం చేయాలో తెలీక
 
 
54) చేతులు రెండు బార్లా జాపి వేగంతో దూసుకుపోతున్నలోకాన్ని కౌగిలించుకోవాలనుకున్నా 
      వింతగా అంత లోకం ఇట్టే పిడికిలిలో ఇమిడిపోయింది లోకం తీరే ఇంతే నేమో ...? 
 
55) తెలుసో తెలియకో పాకుడు పట్టిన ప్రేమలో అడుగేసాను,
జర్రున జారి పోయాను మొదలు పెట్టిన చోటుకే ఎగబాకాలని చూసి విఫలం అయ్యాను
 
56) బాధ బరువై గుండె మోయలేని భారమై
జ్ఞాపకం చేజారి ముక్కలై మనసుని గుచ్చి గుచ్చి బాధిస్తోంది
 
57) ఒకప్పుడు నీ కళ్ళలో నిజాయితీ చూశాను
ఇప్పుడు కనుమరుగైయ్యావు ..ఎందుకో కంగారు పడుతున్నావు
 
58) ఆలోచన ఆచరణ మధ్య నలిగిన వ్యక్తిత్వంతో
కాగితంపై రాస్తున్నా అక్షరాలు అప్రయత్నంగా రాలిపోతున్నాయి
 
59) ఎవరు పిలచినా నీగొంతే వినిపిస్తుంది..ఎన్నిమాయలు నేర్చుకున్నావో
 
60) మరణానికి మతిమరుపా
ఎవరో అనుకొని ఎవరినో తీసుకెలుతుంది..?
 
61) ఈ మౌనం శబ్దతరంగమై నీ వద్దకొచ్చిందా
నిశ్శబ్దమై నీరుగారి కళ్ళలోంచి ఉబికి వస్తున్న కన్నీరైందిగా
 
62) నీ జ్ఞాపకాల జాడలపై అద్దిన నిజాలు
నిర్బయంగా అబద్దాలై ఆకలిగొన్నపులిలా దాడి చేస్తున్నాయి
 
63) నీ జాడల వెనుక నా నీడలు వున్నాయి చూశావా..?
మది చిత్తరువుపై ఉన్న నీ జ్ఞాపకాలను ముక్కలు చేశావుగా..?
 
64) మౌనంలొ మునిగిపోయి మదన పడుతుంటే
గుండె భాదలు తాలలేక గమ్యాలన్నీ గాయాలుగా మారాయి
 
65) చీకటంత అలుముకుని శూన్యంగ మిగిలినప్పుడు
నేనున్నాను అంటూ నన్ను నడిపించిన నేస్తం ఇప్పుడెక్కడున్నావు
 
66) నడి రాతిరిలో నడిచేస్తున్నా ..మండు వేసవిలో నిద్రిస్తున్నా
నా అదుపు నేనే అదుపు తప్పి నడుస్తున్నా దారి తెలియక తడబడుతున్నా
 
67) ఈ రోజు ఆకాశంలో ఏదో స్వచ్చత
బాగా ఏడ్చేసి కళ్ళు తుడుకున్నట్టు ప్రశంతంగా ఉన్న ఆకాశం
 
68) నిశ్శబ్దాన్ని నింపుకున్న కలం
నలుపు రంగు పులుముకున్న రాత్రి కలత పెడుతుంది
 
69) జీవితం ఒడ్డుకు చేరేలోగా ఎన్ని తాజా అధ్యయనాలు
ఎన్ని సజీవచిత్రాలుమలుపులు తిరుగుతూ మెలికలు పడుతూ
 
70) ఆగిపోతూనే ఆరంభమవుతుంది జ్ఞాపకం
అందరిలో నుండి అన్ని భయాల్లో అలా ఉండి పోతుంది