. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, October 22, 2013

ఇదిగో ఇక్కడే నేను మనిషన్నది మర్చిపోయాను

ఇదిగో ఇక్కడే నేను 
మనిషన్నది మర్చిపోయాను
అలా నిశ్చలంగా ఆగిపోయాను 

ఏం చేయాలో తెలీక
పాదాలు రెండూ భూమిలో 

పాతేసిన నడక సాగించలేక
చేతులు రెండు బార్లా జాపి వేగంతో దూసుకుపోతున్నలోకాన్ని
కౌగిలించుకోవాలనుకున్నా 

వింతగా అంత లోకం 
ఇట్టే పిడికిలిలో ఇమిడిపోయింది 
లోకం తీరే ఇంతే నేమో  

నా గుండె నుంచి 
ఓ ఆలోచన జారి
అప్పుడే పడ్డ వాన 

ముత్యం బొట్టూలా
అలా జారుకొంటూ   

దారి తెలియక
అక్కదేక్కదో నీజ్ఞాపకం 

ఎదురు పడిందేమో
నా ఆలోచన దెబ్బకు 

ఆవిరైంది ఏంటో  

అలా ఎంతసేపు 
కుర్చున్నానో వర్షంలో  
ఓ వర్షపు చినుకు 

బుగ్గలను తడిమింది
ఎదో ఒక జ్ఞాపకం గుందేను 

గురిచూసి గుచ్చుకుంది
కన్నీటిపొర మసకగా 

కమ్మేసింది  ఎదురుగా అన్నీ నీళ్ళే
నిన్నాసించింది ఇదానేను .. 

నీవు నకు ఇచ్చే బహుమతి ఇదేనా