. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, October 31, 2012

పారిపొండి .పారిపొండి .... అమ్మాయిలొస్తున్నారు

పారిపొండి .. అమ్మాయిలొస్తున్నారు
అందమైన అమ్మాయిలు
పారిపొండి.. అందంగా నవ్వుతారు
కాని వాళ్ళకు అందమైన మనస్సు లేదు
ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతారు..
అది నిజంకాదు.. అంతా బూటకం
నీవే నాప్రానం అంటారు అస్సలు నమ్మకు
వేరె ఎవ్వరి సమక్షంలో  నిన్ను అవమానిస్తారు
అరె బయ్యా చూస్తావేంటి పారిపో అమ్మాయిలొస్తున్నారు

నీ భాదల్లో నేనున్నా అంటారు..
ఎవరికోసమో నిన్ను భాదపెడతారు
అయ్యో ఏంటి ఇంకా నిలబడే ఉన్నావు పారిపో 
అందమైన అమ్మాయిలొస్తున్నారు
నీవడక్కుండానే పరిచయం చేసుకుంటారు
నీవడక్కుండానే ..ఎవరికోసమో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు
 
పారిపో పారిపో బయ్యా ఇంకా ఏంటి చూస్తున్నావు
వాళ్ళూ చెప్పేవన్నీ నిజం అనుకుంటున్నావా
ఎప్పుడు ఎలా గైనా మాటలు మారుస్తారు
 అమ్మో వద్దు పారిపో  ప్లీజ్ వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు

ఏంటి ఈ రోజూ నీతో హేపీగా  మంచిగా మాట్లాడుతున్నారంటావా
అమ్మో .. వద్దు ,.,., వేరెవరు నీగురించి ఏదో చెబుతారు.. అంతే
అన్నీ నమ్మి నిన్ను ఇష్ట వచ్చినట్టు అంటారు పారిపో
అమ్మో పారి పొండి .. పారిపొండి అమ్మాయి లొస్తున్నారు
అందమైన అమ్మాయిలు .. వాళ్ళకు అస్సలు మనస్సే ఉండడు
ప్లీజ్ పారి  పొండి .. వాళ్ళకు కనిపిస్తే .. ప్రేమ,స్నేహం అని మోసం చేస్తారు
బ్ర్దదరూ పారిపొండి.. అమ్మాయిలొస్తున్నారు
(I ( ఇది అందర్నీ ఉద్దేశించి కారు.. నమ్మించి మోసం చేసి అందమైన అమ్మాయిల గురించి..ఎవరో చెప్పారని నిజం తెల్సుకోకుండా అవమానించే వారికోసమే .)