. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, October 20, 2012

ఉలిక్కి పాటు కలతనిద్రని చెరిపేస్తున్నాయి

మది కలవర పడుతోందీ..
మనస్సు ఆరాటపడుతోంది
కల నిదురను చెరిపేసింది..
నీ జ్ఞాపకాలు
ఉలిక్కి పాటు కలతనిద్రని చెరిపేస్తున్నాయి

నేనిక్కడ అంటూ పలకరిస్తావు
మదిలో గుబులు రేపుతావు..
మనసా అని పిలిచే లోపు...
కన్నీరు మిగిల్చి కనిపించకుడా పోతావు..
నేనెలా ఉన్నాను ..అంటూ ఒక్కసారి పలకరించలేవా
అన్ని మాటలు ఊసులన్ని గాలిలో కల్సిపోయాయా
ఒకప్పుడు నీవు నన్ను తలచుకున్నా
నిన్ను నేను తలచుకున్నా గంతులేసే మనస్సు
ఇప్పుడు ఎవ్వరు ఎవ్వరి ఏమికానివారిలా
బద్ద శత్రువుల్లా.
గాయం గతుకుల్లో ఉబికి వస్తున్న రక్త్తంలా
బాదలో..బారంగా జీవిస్తున్నా మనసా