. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, October 23, 2012

కధ చెబుతాను ఉలిక్కి పడతావా ....? ఇదో పిచ్చోడి ప్రేమ కధ

ఇదో పిచ్చోడి ప్రేమ కధ ..వాడి ఎదురుగా ఎదురు చూస్తున్న ప్రేయసి తనను వెతుక్కుంటూ వచ్చినా నమ్మలేని స్థితిలో ఎదురైన వింత సంఘటన రియల్ గా చూపించే ప్రయత్నం 
 ( నేను తీసిన షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇది )


ఆమె :- నే నొచ్చాను...ఏంటి నేను ఇంక ఎప్పటికీ రాననుకున్నావా..రాలేననుకున్నావా.. ప్రేమించి మోసం చేసేదానిలా కనిపిస్తున్నానా..?

నేను :- అలా చేశావు కాబట్టే .. మనసు భాద నీతో చెప్పుకోలేక ఇలా రాసుకుంతున్నా మళ్ళీ ఎందుకు వచావు అయిన ఇది నిజం కాదులే ..?

ఆమె :- ఇది నిజమే నీకోసం వచ్చెసాను శాశ్వ్తంగా నీతో ఉండేందుకు నీ ప్రేమను పంఛుకునేందుకు వచ్చాను ప్రియతమా ..

నేను :- నన్ను నేను నమ్మటం ఎప్పుడో మానేశాను ఇప్పుడు నీవొచ్చావు అంటే ఎలా నమ్ముతాను.. అప్పుడు ఏం చెప్పినా నమ్మాను అన్ని నిజం అనుకున్నా కాని ఇప్పుడు కూడా అవే మాటలు చెబితే అన్నీ నిజం అని నమ్ముతాను అనుకుంటున్నావా ..
అమె :- నిన్ను ఎలా నమ్మించాలి ..అప్పుడూ ఇప్పుడూ నేను మారలే పరిస్థితులు మనల్ని దూరం చేశాయి. కాని ఆ పరిష్తితుల్ని ఎదురించి నీకోసం వచ్చేసాను ప్రియతమా 

నేను :- నిజమే ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నీమీద ఎప్పటికీ ప్రేమ ఉంది కాని నిజం కాని నిజాన్ని ఎలా నమ్మాలి చెప్పు..అప్పుడు నమ్మి బ్రమ పడ్డా.. ఇప్పుడు మరోసారి నమ్మి ఏమవ్వాలి చెప్పు

అమె :- నివు నిజం అని నమ్మాలంటే ఏంచేయ్యాలి .. చెప్పు నీకోసం ఏం చెయ్యటానికైనా సిద్దం ఇప్పుడు నేను ప్రియతమా

నేను :- నన్ను చెంపమీద నీ ఐదు వేళ్ళు పడేలా గట్టిగా కొట్టు అప్పుడు నిజం అని నమ్ముతా చేస్తావా ప్లీజ్ నాకు ఇప్పుడు నీవు చెప్పే వన్నీ నిజం అని నమ్మాలనే ఉంది..


అంతే అమె నన్ను ఒక్కసారిగా కళ్ళు బైర్లుకమ్మేట్టు కొట్టింది.. కళ్ళలో కన్నీరు రావాలని ట్రై చేస్తే.. పాపం కన్నీరు లేక .. కంటిలో నరాలు తెగి రక్తం  వచ్చేసింది..ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడ్డా చూస్తే పైన ఆకాశం క్రింద నేను  ఆ  పార్కులో అందరూ జంటలు హేపీగా ఉన్నారు.. ఒకరంటే ఒకరు ప్రాణంగా .. ఒకరికోసమే  ఒకరు పుట్టారేమో అన్నంతగా..కాని నేను ఇలా బ్రమల్లో కూడా ఉలిక్కి పడుతూ ..ఊపిరి బిగబట్టి బ్రతికున్నానీ లేదో తెలీనంత దిగులుగా తిరిగి రాని .. నీకోసం ఇంకా ఎదురు చూస్తూ వచ్చినట్టే బ్రమ పడుతూ బ్రమళ్ళో కూడా నమ్మలేనంతగా భయ పడుతూ .. ఇలా