. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, October 3, 2012

కన్నీరు పెడుతున్న కలం కన్నీటి గాధ..!

నలిగిన కలాన్ని నేను.. ఒకప్పుడు నేను వేరు ఇప్పటి నేను వేరు.. నన్ను రాయించే చేయి వనుకుతోంది ఎందుకో నేను రాస్తున్నప్పుడు పదాలు రావడంలేదు రాస్తూ రాస్తూ షడన్ గా ఆగిపోతోంది రాసిన చేయి.. ఒక్కోసారి అక్షారాలపై వర్షం పడుతోంది ఏంటాని పైకి చూస్తే రాసే మనస్సు కన్నీరు పెడుతోంది అప్పటిదాగా ఉద్వేగంగా రాసిన రాతలన్ని కన్నీరు పడి చెరిగిపోతున్నాయి నేను కలాన్ని అడగలేను.. ఓదార్చలేను..ఏం జరిగిందో తెల్సుకోలేను అక్షరాలు చెరిగిపోయినప్పుడు.కలం షడన్ గా ఆగినప్పుడు ఏదో జరిగిందీ అని మాత్రం అర్దం అవుతోంది.ఏంటో తెలీదు అక్షరాలు చెరిగిపోయినప్పుడు.కలం షడన్ గా ఆగినప్పుడు ఏదో జరీంది అని మాత్రం అర్దం అవుతోంది.ఏంటో తెలీదు రాసేప్పుడు అక్షారాలు కూడా తడబడుతున్నాయి పదాల అమరిక కుదరటంలేదు..ఎందుకో ఎవరో మనస్సును దారుణంగా మోసం చేశారేమో ఎప్పుడు అందంగురించి ...ఆహ్లాదంగా రాసే నేను ఈ మద్యి అన్నీ విషాదాలే రాస్తున్నా..వేదనగా నన్ను రాయిస్తున్న చేయి వనుకుతోంది ఎందుకో కలాన్ని నేనేం చేయలేనా అని నా మనస్సు ఆరాట పడుతోంది మనుషులు ఎదుకిలా చేస్తారు అయినా ప్రాణం లేని కలాన్ని నేనేం చేయగలను ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఇష్టం కష్టంగా మారినప్పుడుఒకలా ఎందుకు మారతారు.. అప్పుడేమో అంత అందంగా తీయ్యగా మాట్లాడావు ఇప్పుడు అంతలోనే మనుషు చేదయ్యారా.. మరొకరితో పోల్చుకున్నావా ఏంటో కదా మాటలతో ఎందుకు భాదపెడతారో.. అయినా రాసే కలాన్ని నేనేం చేయగలను లే ఒక మనుషును భాద పెట్టే హక్కు ఎవరికుంది అని గట్టిగా అడగాలని ఉంది కాని నాకు గోంతులేదు.. రాస్తున్న ఆమనిషిని ఏం అడుగలేను భాదను పంచుకోలేను ఎన్ని రోజులు తనతో ఉంటానో తెలీదు కాని ప్రాణం లేని నేను తనతో పెంచుకున్న అనుబందం ప్రాణం ఉన్నవాళ్ళ కంటే మేమే మేలేమో కదా..? అయినా ప్రాణం లేని కలాన్ని నేనేం చేయగలను కానీసం మాటలు వస్తే కాస్త ఓదారుద్దాం అని ఉంది మాటలు వచ్చిన ఇంతమంది చుట్టూ ఉన్నారు ఒక్కరూ ఆపని చేయరెందుకో కదా..? నేనో కలాన్ని కన్నీరు కార్చటం తప్పించి ఏంచేయలేక పోతున్నా..? భాదపెట్టే మనిషికి కలం ఉంటుంది ఆకాలని చెప్పాలని ఉంది నీవు తనతో ఉండోద్దు ఓ మనసును భాదపెడుతున్నావు నీ అక్షరాలతో నీవు తననుండి వెళ్ళీపో అని అంతేలే అమె ఆ కలం కాకపోతే మరోటి తెచ్చుకుంటుంది మనస్సును భాదపెట్టాలి అంటే మాటలు చాలేమో.. అయినా ప్రాణం లేని కలాన్ని నేనేం చేయగలను అక్షరాలు రాయాలంటే చేయి ఆసరా కావాలి మరి మనిషి భాదతీర్చాలంటే మరో అందమైన మన్సు కావాలి మనుసులు అందంగా ఉండి ఏం లాబం.. అందమైన మనస్సు అర్దంలేని మనస్సు లేనప్పుడు అయినా ప్రాణం లేని కలాన్ని నేనేం చేయగలను మనుషులు దేవున్ని నమ్ముతారు ... ఎప్పుడూ ఆదేవున్ని తలస్తారు.. ఓ మనిషిని బాదపెట్టినప్పుడు ఆదేవుడు గుర్తుకురాడా ఆదేవుకూడా ఇలాంటి విషయాలు చూసీ చూడనట్టు ఉంటారు మనస్సుల్లేని మనుషులను ఎందుకు పుట్టించాడు పుట్టిస్తే ఎదుటి వాళ్ళను భాద పెట్టే హక్కు ఎవరికిచ్చారు.. దేవున్ని నమ్మిన నీవే మరొకరిని ఎలా భాదపెడతావు ఓ భాద పెట్టే మనిషి నీకిది న్యాయమా..ధర్మమా ఆలోచించు అయినా ప్రాణం లేని కలాన్ని నేనేం చేయగలను