. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, October 31, 2012

అక్షరాలతో ఉరితాళ్ళు పేనుతున్నా

నిజం నిప్పులాంటిదని
నమ్మకం ఏప్పుడూ వమ్ముకాదని
నిజమైన ప్రేమను ఎవ్వరూ మార్చలేరని
ఇవన్నీ నిజాలు కావు..గాలి బుడగలు
పైకి వాస్తవంలా కనిపించే  నీలి నీడలు

అందుకే అక్షరాలతో సహవాసం
నిజాలతో చలగాటం ఆడలేక
అక్షరాలను పేర్చి
ఆత్మ హత్యి చేసుకోవలనే ప్రయత్నం
అందుకే అక్షరాలను ఉరితాళ్ళు గా పేరుస్తున్నా
ఆ అక్షరాలనే గొలుసులుగా చేసి
కాళ్ళు చేతులు కట్టేసుకున్నా
నీకు దగ్గరవ్వాలని  ప్రయత్నం మానాలని

గొందులోని భావాలు
మనసులోని వేదనలు వెళ్ళడి కాకుండా
అక్షరాలను సురకత్తులుగా మార్చి
గుంతులో ఎప్పుడో గుచ్చుకున్నా
మాటలు బైటికి రాకుండా

అక్షరాలతో ఉరితాళ్ళు పేనుతున్నా
తప్పడు..సౌండ్ బైటికి రాకుండా
చచ్చేందుకు ఇదే మంచి తాడు
శబ్దం రాదు నిశ్శబ్దంలో
నిసీద రాత్రి నేను తీసుకున్న
నిర్నయం..
నిర్దయగా నీవు అన్న మాటాలు
నన్నిలా చేసేలా చేస్తున్నాయి
ఫ్రేమించాను అన్నది నీవే
మరొకరి కోసం
అవమానించేది నీవే
అందుకే నీకు ఎదైనా సాద్యిమే ప్రియా
అందుకే అక్షరాలతో ఉరితాడు చేసి
నీకు దూరం అవ్వలని చేస్తున్న ప్రయత్నం ప్రియా