. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, November 1, 2012

నీవు లేని నన్ను ఊహించలేకున్నా ప్రియా


ఈ క్షణం ఇలా ఆగి పోనీ
రేగిన గాయాన్ని మాపే కాలం తో జతకట్టలేను
చీకటి  నన్ను తనలో  కలిపేసుకుంటుంది
రాత్రి కరిగిపొతున్న భయం మనసులో గుబులు
నీడ చూడాల్సిన వెలుగుజాడ లోనే కరగలేను

ఎందుకో నీజ్ఞాపకాలు
నన్ను నిలవనీయడం లేదు..
నీవు లేని నన్ను ఊహించలేకున్నా ప్రియా
అలాని నన్ను కాదని అవమానించిన నీకోసం
ఎరురు చూడని క్షనం లేదు అని నీకూ తెల్సు
నాలో నేను లేని రోజంతా పరిగెత్తలేను

ఈ క్షణం ఇలా ఆగి పోనీ...
నీవు లేని నిజాన్ని ,
అబ్దాన్నీ చూడలేను
నన్ను నాలొ చూసుకునే అద్దం లాంటి రాత్రి
చీకటీ వాకిట్లోని  మసక వెలుతురే
నీకై తపించిన నా నన్ను
నాకు నీవు లేకుండా
దూరం చేస్తుందన్న దిగులు

గతం గుండె లోతుల్లో నేను
నా లానే ఉండాలనే ప్రయత్నం
నేను నువ్వైయ్యాకా నీవిచ్చిన వెలుగులో
నన్నే నేను పోగొట్టుకున్నా.

వలపుల వెచ్చదనాన్ని
ఏమార్చనీ
నేనంటూ మిగిలుండాలన్న
నీ  వీడుకోలు వీలునామా
అనుక్షణం నీకై
ఎదురు చూపుల్లో..నీవెక్కడాని
అడుగుతున్న మనస్సు
ఎందుకింత కాంక్ష నీపైనాకు
జన్మ జన్మల బంధమా

నువ్వే గెలవాలి
నీ నవ్వు శాశ్వితం అవ్వాలి
నేను కరిపోయినా నీకు తెలియనంతగా
అందుకే ఓటమంటే ఇష్టం
ఈ ఒక్క క్షణం ఇలా ఆగి పోనీ
నన్ను నాలో నిలిచి పోనీ
నీకు కనిపించని మరో ప్రపంచంకోసం
వెతుకులాటలో.. వెర్రి చూపుల్లో
నిజాలు బ్రతికుంటాయని
అవే నన్ను కాలుస్తున్నాయని
కడతేరుస్తున్నాయని
ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది
నమ్మలేని నిజాలు...ఒప్పుకోలేని వాస్తవాలు