. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, October 15, 2012

ఓ వర్షం కురిసిన పగలు " ( నిజం కాని నిజం ) Real Story


ఎందుకో నిన్ను చూడాలనిపింది.... ఏదురు పడలేను.. అంత దైర్యం లేదు..బయలు దేరుదాం అనుకున్నప్పుడే పెద్ద వర్షం.. ..మనిద్దర్ని విధే కాదు వర్షంకూడా విడతిస్తుంది అని విసుక్కున్నా ఎందుకంటే ఆరోజు కారు తీరుకు రాలేదు ..నా కారు నీవు గుర్తుపడతావు... మరి దూరంగా నిలబడి చూడలేను .. మొత్తనికి వర్షం తగ్గింది నిన్ను చూస్తానో లేదు అటుగా వస్తావో లేదో అంటూ మళ్ళీ టెన్షన్...మొదటిసారి మనిద్దం  కలుసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఎలా టెన్షన ఫీల అయ్యానో అలా.. బయలుదేరెప్పుడే నీగురించి కనుక్కున్నా .. ఆఫీలో ఉన్నావా లేదా .. రోజు ఏటు వెలుతున్నావో అని ..సో .. అటుగా నే వెలుతున్నావని నిర్దరించుకొని .ఇంకా టైం ఉందని గడియారం చూసుకొని గుండె దైర్యం కావాలంటే ఓ దమ్ముకొట్టాలి కదా... ఓ కింగ్ సిగరెట్ లాగించి.. ఈ మద్యి ఎక్కువైందిలే..మరి నన్ను అమాతంగా వదలి వెల్లావు ఎమయ్యానో అని తెల్సుకోనంతగా అవమానించి.. ప్రేమించాను కాబట్టి నీ జ్ఞాపకాలు గుండెళ్ళో ఉంటాయి మర్చిపోలేను నిన్ను వదులుకోలేను .. నీవు చేయ్యగలవు నీకు ఏదైనా సాద్యమే ..నాలాంటి స్నేహితులు నీకు ఎందరో..నేను గుర్తుడాలి నాజ్ఞాపకాలు అనుకోవడం నా పిచ్చిగాని .. నీకు  ఏం అవసరం చెప్పు..అప్పుడు ప్రేమించాను అని చెప్పి నేను అలా అన్నానా అన్నప్పుడే  నా మైండ్ బ్లాంక్  అయింది..ఇంకా చాలా జరిగాయి ఇప్పుడు అనుకోని ఏంలాబం లెండి..అప్పటినుంచి ఇప్పటిదాకా గుర్తొచ్చినప్పుడు భాదపడటం తప్పించి ఏం చేయగలను.. ఇప్పుడు భాదపడటంలో బాగా ఎక్సిపీరియన్స్ వచ్చింది.. ప్రతి చిన్నవిషయానికి ఒంటరిగా భాదపడటం అలవాటు చేసుకున్నా.. కొన్ని సంఘటలుకూడా ఇంకా భాదను పెంచేవే జరగటంతో అలాగే ఫిక్స్ అయ్యాను..అలా నీగురించి ఆలోచిస్తూ బండిమీద నేను అనుకున్న ప్లేస్ కు వచ్చాను  అయినా ఇంకా టైం  ఉంది ...ఎందుకో భయంగా ఉంది.. టెన్షన్ గా ఉంది ఆగలేక మరో సిగరెట్ కీంగ్ త్రాగుచూ వెచ్చటి చాయ్ తాగుతుంటే .. హాయిగా ఉన్నా గుండెళ్ళో  నీ జ్ఞాపకాలు వేడి ఆవిర్లు పుట్టిస్తున్నాయి..అప్పుడెందుకో  గుర్తొచ్చిన కొన్ని జ్ఞాపకాలు గుండెళ్ళో దడగా  అనిపించాయి...వర్షం ఇంకా చన్నటి చిరుజల్లులు కురుస్తూనే ఉంది.. వాతావరణం హాయిగా ఉంది.. అబ్బా ఇద్దరం ఇలా ఒంటరిగా చెట్టుక్రింద చిరుజల్లులు పడుతుండగా నీతో కూర్చొని కబుర్లు చెబుతుంటే ఆ  ఆలోచనే హాయిగా ఉంది....అప్పుడే గడియారం చూసుకున్నా సమయం అయింది.. మీ ఆఫీసులో కు స్నేహితునికి ఫోన్ చేశాను నీవు బయలు దేరావని చెప్పాడు.. వాడే ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నాడు ఈ లోగా నేనే చేశాను .. అంతే సరే  అని  నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ఎవరెవరో వస్తున్నారు.. కాని నీవు మాత్రం కనిపించలేదు. ... నిరాశ.. గుండెదడ... ఏంటో మొట్ట మొదటిసారి నిన్ను చూస్తున్నట్టు ఫీలింగ్ నిజమే నిన్ను చూసి సంత్సరం అయిందనుకుంటా..అదుగో దూరంగా కనిపించావు గ్రీన్ డ్రస్ మనిద్దరం కల్సినప్పుడు చాలా సార్లు వేసుకొని వచ్చావు... ఆడ్రస్ నీకు బాగుంటుంది..వచ్చేస్తున్నావు.. ఎక్కడ నేను నీకు కనిపిస్తానో అని వెనక్కు వచ్చేశా లీలగా నీవు కనిపిస్తున్నావు వచ్చేస్తున్నావు వచ్చేశావు చాలా దగ్గరకు.. ఎందుకో నేనున్న ప్రదేశానికి దగ్గరగా వచ్చి బండీ ఆపావు గుండే ఆగినంత పని అయింది..బ్యాగ్ లోనుంచి సెల్ తీసి పక్కగా బండి పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నావు.. ఈ లోగా వర్షం పెద్దది అయింది.. రోడ్డుమీద ఉన్నవాళ్ళూ చెట్లక్రిందకు చేరుకున్నారు.. నాదగ్గరగా నీవు నన్ను చూసే అవకాశం లేదు.. జనం చాలా మంది ఉన్నారు  కాని చాలా దగ్గరగా ఉన్నావు నీవు ,, ఎంత దగ్గర అంటే నీవు బాడికి కొట్టిన సంట్ నాకు వాసన వచ్చేంత దగ్గరగా  ఒకప్పుడు ఇంత దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఏన్నో కబుర్లు చెప్పుకున్నాం....ఒకరికోసం ఒకరు అనుకున్నాం.. క్షనం తీరిక లేకుండా మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకో అన్నీ గుర్తుకు వచ్చాయి.. ఒక్కసారిగా తరువాత జరిగిన పరిణామాలు  నీవు నన్ను ఓ శత్రువులా చేశాడో వెదవ వాడు చెప్పినవి నమ్మావు. అంటే ఒక్కసారి గిర్ర్తున తిరిగిన గతం గుర్తుకు వచ్చి దుక్కం పోంగుకొచ్చింది కంట కన్నీరు ఆగలే  అక్కడ ఓ అద్బుతం .. కన్నీరు తుడుచుకునే సమయం లేదు ఈలోగ పెద్ద గాలి రావడం చెట్లఆకుల్లోంచి నీరు జలజల పడటంతో నేను ఏడ్చిన విషయం ఎవ్వరు తెల్సుకోలేదు.. ఇంకేం హేపీగా ఏడ్చాను  అదీ నీవు పక్కన  గుడేల్లో చేరి ఏడిపిస్తున్న జ్ఞాపకాలు... ఆకులు అప్పటిదాకా దాచుకున్న నీటిని నామీద ఒలకబోసినట్టుంది.. దాదాపుగా తడచి పోయాను నీవు తడచిపోయావు... తడచిన అందాల్లో ఇంకా ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నావో చూశావా అంత భాదలో కూడా నీ అందాలను ఏడుస్తూ తడిమి చూస్తున్న నా కన్నులు నిజంగా సరసమైనవి కదా.. "వర్షం కురిసిన పగలు  "ఇది నా అనుభవం బాగుందా...?