. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, October 26, 2012

నీ వదిలిన జ్ఞాపకాలు ..నీ వదిలిన జ్ఞాపకాలు

గతానికి ప్రస్తుతానికి .
నిన్నటికీ రేపటికీ
విషాదానికి ఆనందానికి
కయ్యానికి ,కవ్వింపుకి
సాక్షిగానేను,,అని చెప్పలేక

ఏంటి ఈ  మరకలు
ఎక్కడ పడితే అక్కడ
కలలో కన్నీరై
కంటినుడి కారిన
కన్నీటి జ్ఞాపకలేనా ?

ఏంటి వింత మనుషులు
మానసనేది లేక
మనుషులతో..
మనసులతో చెలగాటం
గుండెగోతుకలో
రేగుతున్న మంటలు
పగిలిన హృదయం
చెదిరిన కల

మనసులో అలజడి
నన్ను కాదని వెళ్ళినా
నీ వదిలిన జ్ఞాపకాలు
నాతో కలబడుతున్నాయి
అమె నిన్నొదిలించి కాని
నీ మనస్సును కాదని
ఎలా చెప్పాలి
ఏమని చెప్పాలి
నా  మనసు  వినదు
నీ జ్ఞాపకాలు వినవు
నీవు నన్ను కాదని
నన్ను వద్దనుకొని
నన్నో పిచ్చోడిని  చేసి వెళ్ళావని
నా పరిచయానికి ముందు
నా పరిచయానికి తరువాత
వాళ్ళకోసం..వారి ఆనందంకోసం
నన్ను అవమానించావు
వాళ్ళు హేపీగా ఉండాలంటే
నేనూ అవమానించాలని
గుండెను బద్దలు చేసి
భాద పడతానని తెల్సి
నేను భాదపడాలని
నీవు  చేసిన అవమానం
అగ్నిపర్వతాల్లా పేలి
ఆ లావా నన్ను దహించి వేస్తూనే ఉంది
మరి  నీజ్ఞాపకాలు నన్ను ఇంకా
వేదిస్తున్నాయి.. నామనసుతో కల్సి
నీవలా చేయవని... 
ఏవరికి చెప్పుకోను ఈ హృదయవేదన
ఒకప్పుడు నీకు చెప్పుకుంటే ఊరట
కాని ఇప్పుడు నీవే నా భాదకు కారణం
ఏంటో విధి వింతలు అంతే ఇదేనేమో