. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, October 15, 2012

నామనసు జల్లుమని అదృస్యం మిస్సయ్యాని చిన్న భాద..

.ఈ చిన్నది చిరవ్వుతో చంపేస్తుంది
 చిన్నపెదవిలో దాగున చిరునవ్వు
 మనసులో రేపుతోంది గుబులు
 అటుగా వెలుతున్న నాకు
 కనిపించిదోచిన్నారి ఇలా

.ఎదురుగా ఓ టీష్ష్టాల్ లో చూసుకొని
  తననే చూస్తూ కూర్చున్నా
  కూర్చువడంలో కూడా
  కవ్వించ్చొని ఇప్పుడే తెల్సింది

వాలుజడను వయ్యారంగా
 ముందుకేసుకొని అలా
 ముగురులు సవరించుకొంటూ
 ముగ్గులేస్తోదా చిన్నారి
 చిలిగా నవ్వ్తుతూ
ముగ్గు వేస్తూ.. గడపలో కూర్చొని

వెయబోయే ముగ్గు వైపు చూస్తూ
ఎదురుగ ఉన్న నావైవు
అలా ఒక్క క్షనం నన్ను చూసింది
ఇక్కడ నాగుండె ఆగింది..
.ప్రపంచం అలాగే ఆగిపోతే
  బాగుండు అనిపించి ప్రియా

దూరాన ఉన్న నాకు కనిపించిందో దృస్యo
పరికినీ కోంద తొలగి వయ్యారి నడుము
నన్ను పలుకరించింది..చిలిపిగాఅలా చూస్తూ ఉండీపోయా..
ఆచిన్నడి సుతారంగ నడుము ను చీరకొంగుతో మూసింది
నామనసు జల్లుమని అదృస్యం మిస్సయ్యాని చిన్న భాద..
మళ్ళీ ముగ్గులేస్తూ వంగినప్పుడు మరో దృస్యిం
జివ్వుమనిపించింది..రక్తం ఒక్కసారి మరిగినట్టు
అలా ఓరచూపులతో కవ్వించి
చిన్నిపెదంతో నవ్వి ఊరించి
ఉడికించి.. వెలుతూ వెలుతూ
ఒక్కసారి వెనక్కుతిరిగి చూసి
 వెల్లిపోయింది ఆచిన్నది
మళ్ళీ వస్తాఅని చూసింది
ఏం పనిలేదా అని చూసిందో
ఆ చూపులో అర్దాలు
అర్దంకాక  చిన్న్నారి
అందాలు తలచుకొంటూ