. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, September 4, 2013

ఆగి ఆగి రాలుతున్న ఒక్కో కన్నీటి చినుకులో


చుట్టూ చిమ్మచీకటి
అందరూ ఆదమర్చి
నిద్రపోతున్నవేల
నా ప్రమేయంలేకుండా
కారుతున్న కన్నీరు
బోరున ఏడుపు రాదు ఎందుకో ..
మౌనంగా రోదిస్తాను
గుండె బరువు
తీర్చుకోవటానికి
ఎంత ప్రయత్నించినా
కుదరటంలేదు
కనుకొన నుంచి
ఆగి ఆగి రాలుతున్న,
ఒక్కో కన్నీటి చినుకులో..
తడిసిన తలగడ
చెంపకు ఆని
వెచ్చని కన్నీటితో
గుండె తడిని గుర్తుచేస్తుంది 

ఈ రాత్రి ఎందుకో

నిద్ర పట్టని రాత్రి
నా హృదయం
నీ జ్ఞాపకాలు
ముసురుకుంటాయి
తట్టుకోలేక
తరిమేయ్యలన్న
ప్రయత్నంతో
పారిపోయినట్టే పోయి
మళ్లీ కమ్ముకుంటాయి….
నాహృదయానికి
చిల్లులు పడేలా కుట్టేస్తాయి
హృదయాన్ని చిల్లులు పొడుస్తాయి