. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, February 1, 2013

ఉద్యోగాల పేరుతో అమ్మాయిల జీవితాలను నాశనం చేస్తున్న ప్రబుద్దుడి పై సీక్రెట్ ఆపరేషన్

తండ్రితరువాత స్థానంలో ఉండే ఉపాద్యాయుడు..అలాంటి ఉన్నత  స్థాయిలో ఉండి ఎస్సార్ నగర్ లో విద్యాసంస్థల ముసుగులోజరుగుతున్న అక్రమ చీకటి వ్యవహారం పై నేను చేసిన సీక్రెట్ ఆపరేషన్.part-1

జరిగిన చీకటి వ్యవహారం మీముందుంచే ప్రయత్నంమరొకరు ఇలా బలికాకూడదని..చేసిన సీక్రెట్ ఆపరేషన్ అసలు నిజాలు మీరే చూడండి
తండ్రితరువాత స్థానంలో ఉండే ఉపాద్యాయుడు..అలాంటి ఉన్నత  స్థాయిలో ఉండి ఎస్సార్ నగర్ లో విద్యాసంస్థల ముసుగులోజరుగుతున్న అక్రమ చీకటి వ్యవహారం పై నేను చేసిన సీక్రెట్ ఆపరేషన్.part-2
ఇక్కడ జరుగుతున్న వ్యవహారాల పై నిజాలు తెల్సుకునేందుకు మేముచేసిన ప్రయత్నం..రెండు వైలా వర్షన్ తీసుకొని నిఖార్సైన నిజాన్నిరాబట్టాలనే ప్రయత్నం ఆవీడియో మీరూ చూడండితండ్రితరువాత స్థానంలో ఉండే ఉపాద్యాయుడు..అలాంటి ఉన్నత  స్థాయిలో ఉండి ఎస్సార్ నగర్ లో విద్యాసంస్థల ముసుగులోజరుగుతున్న అక్రమ చీకటి వ్యవహారం పై నేను చేసిన సీక్రెట్ ఆపరేషన్.part-3
ఈ వీడియో లో సదరు బాదితురాలు ఏం నిజాలు చెబుతుందో మీరే చూడండి